Er der overensstemmelse mellem lærere og elever i synet på histories formål?

Kristine Skrubbeltrang Christensen & Tau Guldmann Kristensen tager fat i både styre-dokumenter, elever og lærere, når de jagter beskrivelser og forstå-elser af faget og dets formål. Også konkrete praksisser inddrages direkte i analyserne og diskussionerne.

Hvor er der overensstemmelser? Og hvor er der modsætninger? Det er de interessante spørgsmål. Undervejs viser det sig, at eleverne måske slet ikke er så uinteresserede, som vi generelt tror?

Bacheloropgavens styrende problemformulering er:

Hvordan beskriver historielærere historiefagets formål, og hvordan arbejdes der i praksis for at opnå dette formål? Samt, hvordan beskriver eleverne historiefagets formål og lærerens arbejde hen mod dette?

Tjek Kirstine & Taus bacheloropgave her.