Benjamin Håkon Olsen er i ‘proces’ med sin bachelor, men elevernes interesse står centralt i opgaven

Den kan godt være, at Benjamins fokus er noget andet i begyndelsen af processen, men centralt i sidste ende bliver i hvert fald to forhold: Dels lærerens rolle i undervisningen (tilrettelæggelsen), og dels elevernes interesse for fortiden og interesse i at blive dygtigere.

Det er således ikke kun selve elevernes potentialer og konkrete læring, det handler om, men også rummet, hvor historiefaget er i spil, det drejer sig om. Problemformuleringen er:

Hvordan kan man undervise i samspillet mellem historiske begivenheder, som middel til at styrke elevernes forståelse af fortiden og påvirkning af nutiden, samt hvordan kan man tilrettelægge undervisning der vækker interesse for elevens forståelse af fortiden?

Benjamins bacheloropgave kan tjekkes her.