Meningsfuldhed bør være kodeordet i historieunder-visningen, mener Hope Nanna Westerfalck

“Under mine praktikker er jeg gang på gang blevet mødt af sukken og negative kommen-tarer fra eleverne, når man kom ind til historieundervisning”, skriver Hope i et afsnit om elevernes fordomme. Med interviews, spørgeskemaer og gruppeinterviews (metoderne må modificeres i coronatiden) følger hun ‘sukkene’ og tager dem således seriøst.

Hopes forestilling er, at der formentlig er en klar forbindelse mellem det meningsfulde og elevernes livsverden. Derfor ser den konkrete problemformulering sådan ud:

Hvordan kan et afsæt i elevernes livsverden og historiebevidsthed være med til at give eleverne en mere meningsfyldt og motiverende historieundervisning? Og hvordan understøtter eller demotiverer læremidlerne elevernes oplevelse af fagets meningsfuldhed?

Tjek Hopes bacheloropgave her.