Autismespektrumsforstyrrelser og udvikling af historiebevidsthed – er der modsætninger?

KAREN HAVE JENSEN er optaget af, om specifikke diagnoser hos eleverne i praksis kræver, at historieundervisningen kan og skal tænkes og handles anderledes end ellers?

I opgaven kombinerer og konfronterer Karen Have teoretiske indsigter fra både historiedidaktikken og specialpædagogikken – og analyserer i forhold til praksis. Selve problemformuleringen hedder:

Hvordan kan ambitionen i historiefaget om udvikling af elevernes historiebevidsthed kombineres med den specialpædagogiske teori om svag central kohærens hos elever med diagnoser på autismespektrummet og hvilke konsekvenser medfører kombinationen af ovenstående, både for underviser og elever?

Tjek Karen Haves bacheloropgave her.