Kontroversielle emner og demokratisk dannelse – kan det gå hånd i h¨ånd? Spørger Kasper Bach Frølich

‘Demokratisk dannelse’ er et godt klassisk emne i bachelorsammenhænge – men her kobler Kasper analysen og diskussionen til et af tidens andre påtrængende emner, nemlig historieundervisningens kontroversielle indhold.

Kasper Frølichs problemformulering er:
Hvordan kan man, som historielærer i udskolingen, undervise i kontroversielle samtidshistoriske emner, for derigennem at styrke elevernes demokratiske dannelse?

Kasper er i praktikken udfordret, da en elev siger: “Putin, han er altså bare en guttermand, der bekæmper den vestlige aggression!” (se opgavens indledning). Dér begynder interessen for sagen, for Kasper er utilfreds med sin egen reaktion.

Bacheloropgaven er her.