Ægteparret Kara vil have meget mere motivation i historieundervisningen

Melda Kara & Siyabend Kara iagttager i undervisningen elevernes manglende engagement. Ser tillige situationen beskrevet i rapporter – og går så i gang med opgaven med at finde andre veje. Mere involverende veje.

Hvad spiller ind? Tidspres? Ikke-tilstrækkelige fagdidaktiske overvejelser? Eller hvad? Det er nogle af spørgsmålene, som kommer på banen med denne problemformulering:

Hvordan kan læreren gennem sine didaktiske overvejelser tilrettelægge en undervisning, der fremmer elevernes historiebevidsthed og motivation i historieundervisningen?

Selve bacheloropgaven kan tjekkes her.