‘Social arv i historie-undervisningen’ er titlen på bacheloropgaven fra Astrid & Kasper i Aarhus

Igen et sjældent emne på sitet her, nemlig det meget kom-plekse spørgs-mål om, hvad der eksisterer af udtalte og ikke-udtalte forventningshorisonter og potentialer i klasselokalet, når der står historie på skemaet.

Astrid Bolt Mikkelsen & Kasper Kongsgaard Riis – her med lidt fotosymbolik – undersøger med egne ord, hvad der “kommer til syne i historieundervisningen” af sociale koder.

Selve problemformuleringen er:
Hvilke sociale og kulturelle koder vægtes i historieundervisningen og hvilken indflydelse har lærernes bevidste og ubevidste forventninger på elevernes deltagelse i og udbytte af faget?

Tjek Astrid & Kaspers bacheloropgave her.