Bemærk titlen: Magtesløshed overfor historiefagets kronologiske tradition

Hans & Rasmus er på den urbane krigssti i forhold til den kronologiske tradition på klassetrin, i portaler og i selve undervisningen.

Hans Kjærgaard Frederiksen & Rasmus Bjørn Kollerup Andersen bidrager med en opgave fra UCL – University College Lillebælt – hvor de står på den grundholdning, at selvom vi blandt andet har fokus på kronologi og sammenhæng, så skal det ikke betyde, at undervisningen tilrettelægges kronologisk.

Opgavens problemformulering er:
Hvordan gennemsyrer traditionen med en kronologisk og klassetrinsfikseret didaktik historiefaget, og hvad kan man gøre for, at vi og andre historielærere ikke oplever at føle os magtesløse og begrænsede i vores didaktiske muligheder?

Tjek Hans’ & Rasmus’ BA her.