Årets historiedyst går i luften fra august måned – igen muligheder for at deltage i en sjov konkurrence

DR annoncerer allerede nu Årets Historiedyst i Hillerød – tilmeld dig nu


Tiden er moden til tilmelding til Årets Historiedyst, som igen i år finder sted på Det Nationalhistoriske Museum i Hillerød.

Du kan tilmelde din historieklasse via DR-linket her; Årets Historiedyst
Der er tre kategorier i årets dyst, nemlig 3.-4. klasse, 5.-6. eller 7.-9. klasse.

Dysten vil få sin egen hjemmeside, men foreløbig er der god information på DR-skole.

Foreløbigt konkurrenceoplæg

Gyldendals historieportal er gratis i tre måneder, siger redaktionschefen

Kim Møller Hansen har allerede i december meddelt, at historieportalen står til fri afbenyttelse.


HistorieWeb.dk peger på, at der god mulighed for at tjekke Gyldendals nye historieportal ud. Den er simpelthen gratis i begyndelsen af 2014, meddeler redaktionschef Kim Møller Hansen fra Gyldendal Uddannelse.

"Klasserne kan abonere på historie-portalen fra marts 2014, men allerede nu kan alle følge med i udviklingen", skriver Gyldendal. Ved siden af undervisningsforløb vil portalen byde på et historisk opslagsværk, opbygning af kanon, tidslinjer og et kildekursus.

Tjek portalen her – eller gå selv ind på http://historie.gyldendal.dk

Foreløbigt konkurrenceoplæg

200-års skolejubilæet i Danmark vil markere de fantastiske historier og det slidsomme arbejde

Overalt er der ved at blive varmet op i jubilæumsåret 2014!


Det store skolejubilæum i Danmark, nu i 2014, vil blive markeret på mangfoldige måder både lokalt og nationalt.

Kronprinsesse Mary er protektor for det nationalt anlagte projekt "Skole i 200 år", som får sin rigtige hjemmeside den 27. janaur 2014. Men allerede nu kan du hente materailer, links og se forskræp hos initiativtagerne til det nationale projekt.

Det er biblioteket (DPB) og Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), som begge hører under Aarhus Universitet, og Undervisningsministeriet, der står bag jubilæet.
Tjek eventuelt også opvarmningen til skolejubilæet på sitet Danmarks Læringsfestival 2014.

Foto (udsnit): Christian Meyer, Kongehuset.
Foreløbigt konkurrenceoplæg

Nye Faghæfter skal på bordet nu – også historiefaghæftet fornys i 2014

Andreas Rasch-Christensen er en af de centrale kræfter i Undervisningsministeriets rammesætning for arbejdet.


Andreas Rasch-Christensen er forsknings- og udviklingschef i Aarhus på VIA, University College. Han er med i den såkaldte Mastergruppe, som i Undervisningsministeriet har fået til opgave at udarbejde et udkast til retningslinjer for det forestående ændringsarbejde af samtlige Fælles Mål-faghæfter. Herunder histoire.

Mastergruppens arbejde, som er afleveret til politisk vurdering, har titlen "Master for forenkling af Fælles Mål". Se retningslinjerne i den vedhæftede fil.

I løbet af efteråret 2013 går arbejdet igang for dansk og matematik – og hefter følger forenklingsarbejdet for de øvrige fag i skolen.

Principperne for forenklingen af Fælles Mål

Søren Rønhede piller symbolglansen af endnu et kanonpunkt i skolen

Også symbolværdien i kanonpunktet Stavnsbåndets ophævelse er rent selvbedrag.


HistorieWeb.dk linker her til Søren Rønhedes seneste kronik i dagbladet POLITIKEN. Kronikken er fra den 20. juni 2013 – og har titlen: Stavnsbåndets ophævelse er et fupnummer.

Søren Rønhede, som er lektor i læreruddannelsen i Vordingborg, UCSj, har i en kronik, november 2008, skrevet kritisk om hele kanonprojektet i skolen. Kronikken er tidligere bragt på HistorieWeb.dk.
Principperne for forenklingen af Fælles Mål

Antorini fastholder kanon i historie på trods af intentioner om noget andet

Skolereformforhandlinger har ikke ændret status for kanon i historie.


HistorieWeb.dk: Allerede sidste år blev det klart, at et politisk flertal i Folketinget ville fjerne historiekanonens obligatoriske status. Det er imidlertid ikke sket. Og det sker heller ikke nu i forbindelse med den såkaldte skolereform. Der skal dog kastes et kritisk øje på kanonlisten.

Se omtalen i Folkeskolen.dk – lærernes elektroniske fagblad.

Foto: Thomas Tolstrup.

Principperne for forenklingen af Fælles Mål

Gratis avis – elektronisk – om 1864-krigen. Også meget andet materiale gratis.

2014 er det store jubilæumsår for den kortvarige, dramatiske og blodige 1864-krig.


HistorieWeb.dk peger på "1864-Tidende", som et gratis avistilbud fra Historiecenter Dybbøl Banke. Tjek avisen her.

Der er også andet gratis materiale på siden; tekster til til undervisningen, arkivmateriale og andet godt.

Principperne for forenklingen af Fælles Mål

Kanonpunktet Columbus er mere myte end godt er, siger forskningen

DRs Detektor har set kritisk på skolebøgernes fortælling om den flade Jord.


Vi ved det godt i forvejen; de fleste af de såkaldte kanonpunkter i historieundervisningen i grundskolen har først og fremmest mytologisk funktion. Mens Absalon vakler på sin hest på Højbro Plads i København, og den store Jellingesten er ved at forvitre i mere end én forstand, så må vi samtidig erkende, at end ikke Columbus selv formentlig har troet på, at Jorden var flad.

DRs Detektor har haft folkeskolens historiebøger under kærlig behandling ud fra perspektivet om viden kontra myte i forhold til Columbus. Se udsendelsen her.

Tjek eventuelt først Detektors omtale af udsendelsen.

Principperne for forenklingen af Fælles Mål

Ulrik Langen er ny fortællestærk historieprofessor ved Københavns Universitet

Fortællingen ligger Langen på sinde – og han selv forfatter til flere historiefortællinger.


Den nyudnævnte historieprofessor, Ulrik Langen, ved SAXO-Instituttet på Københavns Universitet, skriver den 18. november 2012 kronikken i dagbladet Politikenunder overskriften"Fortællingen skal tilbage i historiefaget".

Allerede den 8. oktober 2012 er Ulrik Langen imidlertid gæst i DRs Alle Tiders Historie.
På DRs site ligger yderligere et link til professorens tiltrædelsesforelæsning, som også handler om forholdet mellem historie og fortællingen.

Principperne for forenklingen af Fælles Mål

Historiske kundskaber som begreb diskuteres i artikel af Jens Aage Poulsen – og han tjekker materialer

Hvilke kundskabsforståelser lægger vores materialer op til?


Lektor i UC Lillebælt og lærebogsforfatter Jens Aage Poulsen har bidraget med en artikel til Det 27. Nordiska Historikermötet – afholdt i Tromsö i Norge i 2011.
Poulsens artikel er teoretisk funderet men går samtidig tæt på fire udvalgte materialer til historieundervisningen. Materialerne bliver kigget i kortene med hensyn til deres kundskabsformidling omkring et udvalgt kanonpunkt.

Hos Högskolan i Halmstad ligger Jens Aage Poulsens artikel iantologien HISTORIEDIDAKTIK I NORDEN 9. Del 2: Historisk kunskap, side 61-83. Tjek den med linket her – eller se den samme pdf-fil vedhæftet omtalen her på HistorieWeb.dk.
Tjek side 61-83 i konferenceantologien HISTORIEDIDAKTIK I NORDEN 9