Saxos Rejse som gratis computerspil for mellemtrinnet i skolen.

'Historiens Hus' i Ringsted har et glimrende tilbud til historieundervisningen.


HistorieWeb.dk linker her til det digitale undervisningsspil Saxos Rejse, som er for 4.-6. klassetrin.

Computerspillet er udviklet af Historiens Hus, som er fællesnavnet for Ringsted Museum og Arkiv.
'Saxos Rejse' lever helt op til spillets eget slogan: Det er lærerigt, det er sjovt, og det er gratis!
Der er en vejledning til Saxos Rejse inde i selve spillet. Du skal logge dig på, hvis du vil ind.

Giv spillet en kommentar nedenfor.

Artiklen: “Ok! Her ryger jeg så! Det kan jeg overhovedet ikke svare på!”

Roskilde Museum byder på gratis computerspil til undervisningen

Inspirerende og lærerigt vikingespil – på computeren.


…og det koster ikke noget! HistorieWeb.dk henviser til det gratis spiltilbud fra Roskilde Museum.

Om selve spillet "Spillet om Danmark" skriver museet:

"Spillet er udviklet som et læringsspil til 5.-7.klasse. Det foregår i en virtuel udgave af vikingetidens samfund, men bygger på historiske fakta. Målet med "Spillet om Danmark" er på en anderledes og humoristisk måde at fortælle om en vigtig forandringsproces i dansk historie, som knytter sig til kongemagt, kirke og kristendommens udbredelse."

God fornøjelse!
Eventuelle kommentarer nedenstående.

Artiklen: “Ok! Her ryger jeg så! Det kan jeg overhovedet ikke svare på!”

Faghæftet for historie Fælles Mål II endelig på gaden

Den første stribe faghæfter i Fælles Mål II-serien ligger nu på særligt ministerielt website.


Ovenstående kan du fra HistorieWeb.dk direkte downloade det nye historiefaghæfte som pdf-fil. Du kan også hente faghæftet selv i Undervisningsministeriet, klik her.
I forbindelse med udgivelsen af den første række faghæfter i Fælles Mål II-regi har Undervisningsministeriet åbnet en ny hjemmeside, en særlig portal, specielt for FM II. Tjek den her.

Faghæftet – som fra 6. juli 2009 vil kunne bestilles i hæfteform i ministeriet – indeholder nu disse kategorier: Formål, slut- og trinmål, læseplan og undervisningsvejledning. Alt i alt 45 sider. Selve undervisningsvejledningen er dog langt den største del af faghæftet. Den udgør cirka 67% af stoffet.

Bemærk overgangsordningen for den obligatoriske kanon i undervisningen. Fra det nye skoleår efter sommerferien gælder kanonen til og med 6. klasse. Så bygges et klassetrin på hvert år. I skoleåret 2012-13 er den obligatorisk for alle.

Kommentarmulighed til det nye faghæfte neden for.

Historiefaghæftet, FM II-hæfte nr. 4

Da slavehandlen blev ophævet – nyt kanonpunkt

Studerende Tina Nielsen & Glenn Rasmussen skriver om kanonpunktet.


HistorieWeb.dk bringer igen et af de obligatoriske kanonpunkter.
Denne gang kan vi bringe et godt baggrundsmateriale om "Ophævelse af slavehandlen", som kanonpunktet hedder i Faghæftet.

Det er Tina Nielsen og Glenn Rasmussen – begge studerende ved Holbæk Seminarium – der står som forfattere, og det er en opgave fra linjefagsundervisningen, det drejer sig om. Vi får både en fag-faglig historie om slavehandlens ophør og en didaktisering af stoffet.

Du er velkommen til at give kanonpunktet en kommentar nedenfor.

“Ophævelse af slavehandlen” som kanonpunkt

Rie Hansen fra Skovboskolen i Bjæverskov lægger prøveoplæg ud

Seks nye prøveoplæg til afgangsprøven i historie.


Rie Hansen er uddannet historielærer og arbejder til daglig på Skovboskolen i Bjæverskov på Sjælland. Der er brugt lang tid på disse seks prøveoplæg, og ambitionsniveauet er højt.

Nogle af prøveoplæggene er blevet for ambitiøse, siger Rie Hansen. Næste gang vil der således blive skåret i – især – teksternes længde.

Lad dig inspirere – eller download direkte fra HistorieWeb.dk.

Zip-mappe med seks prøveoplæg

Tutankhamon – igen et reflekteret kanonpunkt på HistorieWebben

Camilla Ravn Christiansen fra Holbæk Seminarium gennemgår kanonpunkt nr. to i den obligatoriske række.


HistorieWeb.dk bringer Camilla Ravns produkt fra linjefagsundervisningen på Holbæk Seminarium – her i form af en beskrivelse og perspektivering af det kommende kanonpunkt Tutankhamon.

Med Tutankhamon skal vi over 3000 år tilbage i den egyptiske historie. Historien om den unge farao hører fremover hjemme på 3. klassetrin.

Kanonpunktet TUTANKHAMON

FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder, Murens fald, Maastricht 1992, 11. september 2001

Nye fire kanonpunkter som baggrundsmateriale – fra studerende.


HistorieWeb.dk lægger igen fire kanonpunkter ud til lærerne.
Materialet er først og fremmest ment som baggrundsmateriale – med karakter af lærervejledningsmateriale.
Som de øvrige kanonpunkter på HistorieWeb.dk rummer også disse punkter forslag til perspektiveringer.

Giv eventuelt din mening om behandlingen af punkterne til kende nedenfor.
Kanonpunktet FN's VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDER
Kanonpunktet MURENS FALD
Kanonpunktet MAASTRICHT 1992
Kanonpunktet 11. SEPTEMBER 2001

Jens Pietras sørger for kvalificering af kanonpunkterne med sine studerende

Grydeklart: Pietras studerende i linjefaget historie arbejder sig støt igennem kanonen.


Lektor i historie ved Holbæk Seminarium – Jens Pietras – giver her sit bidrag til det kommende kanonpunkt i historieundervisningen: Jellingestenen. Klik på dokumentet og tag det frit ned.

HistorieWeb.dk kan i den kommende tid bringe 16 andre kanonpunkter, hvor en grundig behandling af hvert kanonpunkt frit kan downloades. Et historieliniehold har i studieåret arbejdet med kanonen, og det er de studerendes arbejde, som nu bliver tilgængeligt for alle historielærere. Som baggrund. Og som god inspiration.

Men først Pietras egen behandling af kanonpunktet Jellingestenen, som rummer alt fra spørgsmålene om hvorfor og hvordan til mulige perspektiveringer i undervisningen.

Giv eventuelt nedenfor en kommentar til bilaget.

Jellingestenene taget under grundig behandling

Stormen på Bastillen, Kvinders Valgret, Genforeningen & Augustoprør og Jødeaktion 1943

Igen fire kanonpunkter fra lærerstuderende i Holbæk.


HistorieWeb.dk bringer endnu fire kanonopunkter – med lærerovervejelser, faglige input, perspektiveringer med mere. Hertil fyldige litteraturhenvisninger.

Lige til at gå til og dermed en fin genvej for mange lærere i dagligdagen.

Giv eventuelt nedenfor en kommentar til kanonpunkterne eller behandlingen af punkterne.
Kanonpunktet STORMEN PÅ BASTILLEN
Kanonpunktet KVINDERS VALGRET
Kanonpunktet GENFORENINGEN
Kanonpunktet AUGUSTOPRØR OG JØDEAKTION 1943

Columbus, Reformationen, Den Westfalske Fred & Stavnsbåndets Ophævelse

Igen fire kanonpunkter fra studerende ved Holbæk Seminarium.


Fire nye kanonpunkter fra lærerstuderende. De studerende har behandlet og fremlagt kanonpunkterne i undervisningen – og materialet er for læreren i praksis en kærkommen håndsrækning til den kommende kanonundervisning.

Der er mulighed for at kommentere et eller flere af kanonpunkterne nedenfor.
Kanonpunktet COLUMBUS
Kanonpunktet REFORMATIONEN
Kanonpunktet DEN WESTFALSKE FRED
Kanonpunktet STAVNSBÅNDETS OPHÆVELSE