Solvognen, Kejser Augustus, Absalon & Kalmarunionen

Godt lærermateriale om kanonpunkter fra studerende på Holbæk Seminarium.


HistorieWeb.dk bringer med glæde her fire kanonpunkter fra lærerstuderende ved Holbæk Seminarium. Se på titlerne, hvilke kanonpunkter det drejer sig om.

Materialet fra de studerende er ikke elevmateriale men lærermateriale. Baggrundsmateriale. Idémateriale. Mange timers arbejde er sparet med materialet i hånden.

Se også de øvrige kanonpunkter, som HistorieWeb.dk bringer i løbet af maj måned 2009 – med venlig tilladelse fra historielinjeholdet i Holbæk.

Giv eventuelt kanonpunkterne en kommentar nedenfor.
Kanonpunktet SOLVOGNEN
Kanonpunktet KEJSER AUGUSTUS
Kanonpunktet ABSALON
Kanonpunktet KALMARUNIONEN

Kattelem for den slaviske kanon-kronologi siger Sten Larsen

Kommunerne kan selv bestemme farten!


Skal de kommende 29 obligatoriske kanonpunkter i historie nødvendigvis indgå i undervisningen slavisk kronologisk og klassetrinsfikseret? Eller er der andre muligheder?

Det kan enhver skole selv bestemme, er svaret – hvis kommunen er med på ideen.

Læs mere om overvejelserne og fremgangsmåden i ovenstående bilag fra webredaktøren af HistorieWeb.dk.

Giv din kommentar nedenfor!

Download her bilaget om udnyttelsen af KATTELEMMEN

Prøvesæt til inspiration fra Nykøbing Falster. Charlotte K. Andersen

Velfungerende prøvesæt fra Østre Skole


Østre Skole i Nykøbing Falster afholdt i juni måned blandt andet afgangsprøve i historie. Lærer Charlotte Krarup Andersen var den ansvarlige for prøvens afholdelse.

Hun stiller her en stor del af prøveoplæggene med tilhørende spørgsmål til rådighed for HistorieWeb.dk. I mappen ligger 10 forskellige oplæg – svarende til 20 mulige oplæg til prøven. Oplæggene er pakket i én fil.

Lad dig inspirere – eller download direkte.
Zip-mappe med 10 prøveoplæg

Historiefagets nye formål er nu en kendsgerning

Undervisningsministeren har udsendt Fælles Mål II


Her i november måned 2008 blev det så en kendsgerning, at Fælles Mål II giver historiefaget en ny indpakning og et nyt image i grundskolen. Nu mangler kun fagets nye vejledende læseplan og undervisningvejledning. De er formentlig helt klar i løbet af foråret 2009. Her er ministeriets samlede udmelding for Fælles Mål II.

Tjek direkte hos Undervisningsministeriet det nye formål for historiefaget, de nye trinmål samt de nye slutmål på 9. klassetrin. Derudover indeholder Fælles Mål II for histories vedkommende det meget omdiskuterede bilag – Bilag 1 – som indeholder de kommende 29 kanonpunkter.

Bemærk, den lille sætning som står i dette Bilag 1 ovenover kanonpunkterne. Den vil i praksis gøre det muligt for de enkelte kommuner at bestemme, hvordan kanonpunkterne skal indgå i praksis i historieundervisningen. Om de skal benyttes slavisk kronologisk- eller ej. Dette vil med andre ord blive en kommunal afgørelse.
Download her bilaget om udnyttelsen af KATTELEMMEN

Rammerne for den mundtlige prøve i historie.

Print ud – og få overblik over de formelle rammer.


De første år med mundtlig prøve i historie skal de formelle rammer for prøven indarbejdes. Det kræver tid. Her en håndsrækning fra HistorieWeb.dk:

Dels ovenstående powerpoint-serie, som generelt fortæller om rammerne for prøveafholdelse.
Dels ovenstående dokument med omtale af rammerne for selve prøveoplæggene, man skal udarbejde.

Og endelig her direkte links til Skolestyrelsens formelle rammesæt:
– selve prøvevejledningen for historiefaget
– retningslinier for mundtlige prøver.

(Udarbejdet af Sten Larsen, webredaktør)
Rammer for den mundtlige prøve
Rammer for selve prøveoplæggene

Fælles Mål II er i støbeskeen

Der er høringsproces på nyt formål, trin- og slutmål. Afsluttes i april måned.


Fælles Mål I er for alvor på vej ud. Og dermed er historiekanonen med Fælles Mål II på vej ind.

Høringsprocessen for Fælles Mål II er sat igang og afsluttes den 22. april 2008.
HistorieWeb.dk bringer her det forslåede nye formål for historiefaget samt de nye trinmål og slutmål. Endnu er resten af det kommende faghæfte under overskriften Fælles Mål II ikke fremstillet. Bemærk, at det er her i høringsdokumentet, det fremgår, hvilke kanonpunkter vi taler om i fremtidens historieundervisning. I alt 29 kanonpunkter.

Du kan læse dokumentet direkte her (klik den første henvisning) – eller du kan alternativt selv klikke det frem på denne side; den såkaldte Høringsportal. Her ligger historiefaget som ét blandt flere fag til høring.

Der vil senere blive lagt analyser af Fælles Mål II på HistorieWeb.dk, men allerede nu kan man se høringssvar fra Foreningen af Historielærere ved Seminarierne. Klik da på det andet dokument.
Se også "Opinion", hvor generelle kanonsynspunkter er lagt frem.

Fagets formål, slutmål & trinmål
Høringssvar fra seminarielærerne

Forstå en fagtekst? Hvad er det?

Norske Gerd Fredheim om læseforståelse af fagtekster


HistorieWeb.dk bringer en konkret beskrivende artikel, hvor den norske – såkaldte – læringsstrategi-konsulent Gerd Fredheim fortæller om, hvad der skal til af færdigheder og redskaber, når børn læser fagtekster for at lære.

Undervejs i artiklen siger Fredheim, at vi skal væk fra den gamle forestilling om, at elevernes læseforståelse er et anliggende for kun dansklæreren. "Alle faglærere må…kjenne til og kunne undervise i lesingens forståelsesdel", siger hun.
De læsestrategier, artiklen gennemgår, kan fint anvendes af historielæreren, når han el. hun påtager sig opgaven.

Gerd Fredheimartikel er fra tidsskriftet VIDEN OM LÆSNING, nr. 1 2007, side 18-22. Tidsskriftet udgives af Nationalt Videncenter for Læsning, hvorfra vi har fået lov til at klippe Fredheims artikel.

En oversigt over alle artikler i Viden om Læsning nr. 1 kan tjekkes her, hvorfra de enkelte artikler også kan downloades.

Fredheims artikel som pdf-fil

Læselysten skal være der, siger Lena Bülow.

Et interview med Lena Bülow-Olsen


Diskussionen om og afklaringen af begrebet 'faglig læsning' er blevet stadig mere påtrængende i de seneste par år. Med rette. Elevernes lyst og evne til at læse de faglige tekster – også i historieundervisningen – er ret afgørende for udbyttet af undervisningen. Og netop de faglige tekster har i mange år været et underbelyst emne.

HistorieWeb.dk har sakset et interview med Lena Bülow-Olsen fra hæftet "Lyst til Faglig Læsning!". Hæftet blev udgivet i 2006 af Biblioteksstyrelsen og er redigeret af Anna Enemark & Vibeke Cranfield. Interviewet er i hæftet på siderne 6-12. Hele interviewet kan læses her på HistorieWeb.dk i sin fulde længde.

Hele hæftet om faglig læsning kan ses og downloades direkte fra Biblioteksstyrelsen.

Hent dokumentet