Historiefaget sat i perspektiv af Carsten Tage Nielsen

Hvilken forståelse af historie ligger hos regeringen, spørger artiklen.


HistorieWeb.dk bringer med svensk bistand denne letlæste og veldokumenterede artikel, hvor Ph.d i historie Cartsen Tage Nielsen går bagom den udvikling, historiefaget i skolen har taget i de seneste par år.
Han diskuterer, perspektiverer og problematiserer forståelsen af historiefaget, som den er meldt ud fra centralt hold, og som den skal gælde fra sommeren 2009.
Artiklens titel er "Historieundervisningen i den danske folkeskole i et uddannelseshistorisk perspektiv", og den er publiceret side 166-183 i nedenstående svenske antologi.

Carsten Tage Nielsen er ekstern lektor ved RUC, og artiklen findes i antologien "Kanon och kulturarv. Historia och Samtid i Danmark och Sverige" under redaktion af Lars-Eric Jönsson, Anna Walette & Jes Wienberg, på forlaget Makadam, 2008.
Bogen indgår i øvrigt i en særlig skriftserie, som hedder Centrum för Danmarksstudier. Tjek eventuelt selve skriftserien. Ved bestillinger kan du benytte dette link.
Artiklen “Historieundervisningen i den danske folkeskole…”

Kulturarv som politisk slagord! Ny bog fra Bernard Eric Jensen

Ny bog og kronik af Bernard Eric Jensen


Mag. art i historie og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Bernard Eric Jensen har på Gads Forlag fået udgivet bogen "Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt" – en meget aktuel, indholdsmæssigt attraktiv og letlæst bog om et af de mest gængse begreber i den erklærede danske kulturkamp – begrebet kulturarv. Bogen er i høj grad velegnet til lystlæsning men også uomgængelig til bachelorskrivningen, hvor den omfatter et kulturkampsperspektiv.

Er tiden og behovet ikke til kulturarvsdiskussionen i bogform, så skyd genvej til nogle af Bernard Eric Jensens hovedpointer i hans nyligt bragte kronik i dagbladet INFORMATION: "Kulturarv – et nyt politisk slagord". Link her direkte til kronikken.

Artiklen “Historieundervisningen i den danske folkeskole…”

Tilbage til jernalderen! Studerende i Lejre Forsøgscenter

Gitte Funch med sit liniehold fra N. Zahles Seminarium


Det er fast standard: Alle historieliniehold på N. Zahles Seminarium skal tilbage til jernalderen – i form at et flerdagesbesøg i Lejre Forsøgscenter.

Se billederne fra liniehold 25.41s septembertur i år – med svendende mænd og smilende ungmøer. Billederne ligger som en Photo Story.

Lektor Gitte Funch indarbejder back to the past-oplevelsen som en del af et historisk værkstedsforløb. Tjek det interessante program. Det er vedhæftet ovenfor.
Linieholdets program for opholdet i Lejre Forsøgscenter
Photo Story med linieholdet i Lejre

Historiebevidsthed? Hvem siger noget?

Her tjekker Andreas Rasch-Christensen undersøgelser om historiebevidsthed.


Hvad er der egentlig i de senere år undersøgt- og skrevet om begrebet historiebevidsthed?

Det skriver videnscenterleder Andreas Rasch-Christensen kort om i den vedhæftede upublicerede artikel "Undersøgelser af hsitoriebevidsthed".

Artiklen er et kort udpluk af netop de seneste års undersøgelser fra ind- og udland af børn, unge og voksnes historiebrug – og materialet vil i en eller anden form indgå i Andreas Rasch-Christensens ikke afsluttede ph.d.-afhandling.
Artiklen “Undersøgelser af historiebevidsthed”

Historien som dannelse – siger Henrik Jensen fra RUC

Lektor Henrik Jensen i radioen P1 Formiddag


HistorieWeb.dk linker til en didaktisk interessant samtale og diskussion på P1 Formiddag, hvor den faste DR-vært, Poul Friis, går i clinch med RUC-lektor i historie Henrik Jensen.
Udsendelsen kan også podcastes.

Udsendelsen er fra 12. februar 2008 under overskriften "Historien som dannelse". At kunne forestille sig noget fremad, kræver en fundering bagud, sig Henrik Jensen blandt andet. Men fortiden som sådan giver ikke i sig selv nogen mening. Eftertanken skal med ind over. Der skal bruges kritisk sans for at kunne trække streger.

Vi skal kende historien for ikke at gentage den, vi skal lære af historien – men megen populærhistorie på tv er ligegyldig i den sammenhæng, siger Jensen. Når billederne af dæmonisering, af uhyggen, af katastroferne bliver det centrale, så mister det betydning. Så bliver historien nærmest pornoficeret.

Se Henrik Jensens forskerprofil og publikationsliste på hjemmesiden på Roskilde Universitetscenter.

Mortens bacheloropgave som wordfil

Demokratikanon

Kanonudvalgets færdige produkt.


Her på Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se omtalen af den for nyligt udsendte Demokratikanon – og se selve indholdet. Her kan du i øvrigt også bestille bogen.

Hele Demokratikanonen kan alternativt downloades direkte som pdf-fil. Se linket ovenstående.

Se – under OPINION – det dirkete link til en P1-debat med Undervisningsminister Bertel Haarder om demokratikanonen.
Og få her den særlige udgave af Demokratikanonen i elektronisk 'livepaper'-udgave.

Selve Demokratikanonen