“Ensretning” siger Søren Rønhede om historiekanonen

Kronikangreb på historiekanonen. Se Politiken-kronik.


direkte til Politiken, hvis du vil læse kronikken.
Den er skrevet af historielektor Søren Rønhede fra Vordingborg Seminarium, University College Sjælland.

Skarp, ironisk og satirisk på samme tid fører Rønhede os ud til den kommende historiekanon, hvor han overbevisende demonterer et par af de nationale myter, som kanonen er så fuld af.

Grinder-Hansens artikel som pdf-fil

Kanondebatten fortsætter. Karin Esmann fra Syddansk, SDU.

Karin Esmann Knudsen i både trykt og elektronisk presse.


Undervisningen er blevet en kampplads, mener lektor Karin Esmann Knudsen fra SDU. Hun kritiserer, at undervisningen fokuserer på at genskabe tabte værdier – og hun indgår i debat med lytterne i denne interessante P1-formiddag, hvor den kommende historiekanon er i fokus. Udsendelsen er fra torsdag den 13. november 2008. Lyt til den direkte her på P1 – eller podcast udsendelsen fra samme side.

Dagen før – onsdag den 12. november – havde Karin Esmann en tilsvarende spændende kronik i dagbladet JyllandsPosten under overskriften "Herfra hvor jeg står". Link direkte til kronikken.

I øvrigt har Karin Esmann Knudsen helt aktuelt skrevet bogen "Historiske fortællinger. Historieformidling og litteratur", Syddansk Universitetsforlag & Gyldendal, 2008. Også denne bog er relevant for den historiedidaktiske diskussion. I høj grad endda. Se omtalen af bogen på Syddansk Universitetsforlag.
Grinder-Hansens artikel som pdf-fil

Bedre undervisning i historie, ønsker kronik.

Spændende kronik af Andreas Rasch-Christensen


Link til kronikken i Kristeligt Dagblad

Andreas Rasch-Christensen er ph.d.-stipendiat og videncenterleder på VIA, University College i Midtjylland.

I sommerferien 2008 skrev han denne kronik til Kristeligt Dagblad, hvor han tager temperaturen på dagens historieundervisning i skolen. Kronikken konstaterer til slut, at "vi bruger historie, fordi vi ikke kan lade være, men vi bruger desværre ikke altid vores historieundervisning til ret meget."

Andreas Rasch-Christensen peger på, at både i Danmark og andre steder oplever de unge historieundervisningen som kedelig og uden nævneværdig brugsværdi. Og han peger på det nødvendige alternativ i retning af en mere fortællende historieundervisning.
Kronikken som wordfil

Danmarks Lærerforening om historiefagets udvikling

Dorthe Lange i lærernes fagblad FOLKESKOLEN


Danmarks Lærerforening, DLF,er bekymret for historiefagets aktuelle udvikling. Det fremgår af henvisningen her, som står under overskriften DLF MENER, og som er skrevet af hovedstyrelsesmedlem Dorte Lange, der også er Formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg i DLF.

Dorte Lange ber ganske enkelt om argumenter for den stærke statsstyring, der i stigende grad er tale om i historiefaget. Og hun ber om argumenter for fortidsfikseringen i faget.

Den i lærerkredse – via fagbladet FOLKESKOLEN – berømte (og/eller berygtede) 'Vagn Madsen fra Brønderslev' tager i øvrigt til genmæle overfor Dorte Lange i et senere nummer af bladet. Det sker under overskriften "Underminering af historiefaget".
Her kan man tjekke pressemeddelelsen

Debatbog om historiefaget – af Anders Holm Thomsen

Smæk for skillingen i ny debatbog om historiefaget!


Anders Holm Thomsen er uddannet historiker og forsker.
Han er den 9. april 2008 udkommet med en lille debatbog på dagbladet Informations Forlag. Bogen har titlen "Hvem ejer skolefaget HISTORIE? En kritik af overgreb på kulturarv og fagtradition".

Bogen vil være meget velegnet til diskussion på et historieliniehold i læreruddannelsen. Der er meget at tage fat på. Blandt andet vil man kunne støtte sig til – eller lade sig inspirere af – en stribe anmeldelser og omtaler af bogen i dagspressen.

Se her hos dagbladet Information, hvor både forfatter og bog er omtalt.
Og lyt her til P1 Formiddag, hvor Anders Holm Thomsen får lejlighed til at uddybe synspunkterne omkring sin debatbog.

Læs eventuelt en kort anmeldelse af bogen i lærernes fagblad FOLKESKOLEN – eller lyt til endnu en P1 Formiddag om den lille historie i den store, denne gang med historiker og ph.d.-studerende Andreas Rasch-Christensen.

Egon Clausens læserbrev

Jens Andersen om kanontænkningen. Berlingske Tidende.

Et interessant indlæg i kanondebatten


I sin faste spalte BOGBJERGET i Magasinet i Berlingske Tidende skriver litteraturredaktør og ph.d. Jens Andersen den 15. marts 2008 generelt om den fremherskende kanon-tankegang. Anledningen er det seneste skud på stammen, nemlig den såkaldte Demokratikanon.

Jens Andersens kommentar er skarp og præcis, og han siger blandt andet: "Egentlig er hele kanonstøberiet , hvor gode intentionerne end måtte være, med til at understrege fantasiløsheden, forudsigeligheden og magtesløsheden i vores måde at anskue tiden på."

Jens Andersens redaktionelle adresse er jea@berlingske.dk – og hans CV med meritter og aktiviteter kan ses på Berlingske Tidendes blogside for Bogbjerget.

Jens Andersens indlæg i sin helhed

Kanon sorterer, siger forfatter Egon Clausen

Et læserbrev fra dagbladet Politiken


Egon Clausen er tidligere medarbejder ved Danmarks Radio P1, nu pensioneret, men stadig aktiv med pennen. Her et kort, skarpt indlæg fra dagbladet Politiken den 25. marts 2008.

Clausens hovedpointe er, at "kanon er et raffineret sorteringsmiddel, der giver et skær af velopdragen dannelse til en infam proces, der skiller de rigtige fra de forkerte". Se argumentationen i læserbrevet.

Egon Clausens hjemmeside. Og her en omtale af Clausens bog "Den skadelige kanon".

Egon Clausens læserbrev

P1 Debat om Demokratikanonen

Historiker Søren Hein versus Haarder.


HistorieWeb.dk linker til den interessante DR1 Debat den 14. marts 2008 mellem Undervisningsminister Bertel Haarder og historiker ved Aarhus Universitet Søren Hein Rasmussen. De diskuterer den nye Demokratikanon.

På sit DR1 Debat-site skriver debatredaktionen:

"Arbejdet med kanonen er blevet kritiseret for at være et ideologisk projekt i regeringens værdikamp. Og flere historikere beskylder den for at udviske uenigheder og tegne et glansbillede af et kritisk dansk demokrati.

Er den nye demokratikanon udtryk for dansk selvfedme? Eller er den nødvendig i en tid, hvor terror og Muhammed-kriser sætter demokratiet under pres?"

Se Undervisningsministeriets egen omtale af Demokratikanonen her. Hvis du vil have kanonen i sin helhed som pdf-fil tager du ovenstående link.

Her er selve Demokratikanonen