Christof Ejsing Sørensen forholder sig kritisk diskuterende til forenklede Fælles Måls dannelsespotentialer

Bacheloropgavens kritiske tilgang ligger i analysen af eventuelle modsætninger mellem forenklede Fælles Mål og historiefagets fortsatte forventninger omkring dannelse og historiebevidsthed.

Christof Ejsing Sørensen siger ikke bare nej til historiefagets muligheder med de nye rammer fra 2014 – han forholder sig kritisk-konstruktivt til rammesætningen. Problemformuleringen er:
Hvilke udfordringer står læreren i, i forhold til de nye forenklede fælles mål, i arbejdet med at udvikle elevernes historiebevidsthed og demokratiske dannelse?

Christofs BA-opgave