“Historieundervisning i 1. klasse, med fokus på elevernes forståelse af tid” – er bacheloropgavens titel!

Anika Madsen & Michelle Hansen

Men der er jo først historie på skemaet fra 3. klasse? Ja, men en praktikoplevelse med historie i 1. klasse skærper Anika & Michelles opmærksomhed på spørgsmålet; hvorfor ikke historie fra 1. klasse?

Anika Madsen & Michelle Hansen er nu færdige som lærere fra UC Lillebælt, men efter 4.årspraktikken spørger de:

Hvorfor kan det være relevant at undervise i historie allerede i 1. klasse, og hvordan kan en sådan undervisning gribes an, med fokus på elevernes tidsforståelse og tidsbegrebet i historiefaget?

Det er ikke uden udfordringer, men bachelorundersøgelsens resultater er på flere områder – måske overraskende – markant positive over for tanken om tidligere historiestart.

Anika & Michelles bacheloropgave