Tobias Thomsen fra Hjørring forsøger at tage et fugleperspektiv på historiefagets aktuelle udfordringer

En overblikspræget bacheloropgave.


Tobias Thomsens historiebachelor er fra april måned 2013 – skrevet ved Læreruddannelsen i Hjørring, det vil sige UCN, University College Nordjylland.

Tobias Thomsen skriver om historiefagets forandringsprocesser, som også er opgavens titel, mens selve problemformuleringen er:
Hvordan kan jeg forstå de forandringsprocesser, der sker på historiefagets område? Og hvilke udfordringer stiller det mig overfor som lærer i historiefaget?

Tobias Thomsens BA-opgave