Linda Olsen koncentrerer sig om at diskutere noget så sjældent som lektier i historieundervisning

En af årets BA-bidrag fra Læreruddannelsen i Skive.


Ja, det er sjældent, at HistorieWeb.dk kan formidle en bacheloropgave om elevernes arbejde med lektier som en del af skolearbejdet, men det sker her med Linda Olsens opgave fra VIA, Læreruddannelsen i Skive.

Problemformuleringen hedder: Hvordan begrunder vi vores anvendelse af lektier i folkeskolen? Og hvordan kan vi hjælpe eleverne til at få et større udbytte af lektierne i historiefaget?

Linda Olsens opgave indgår i årets konkurrence om bachelorprisen.

Lindas bacheloropgave