Luna Israel mener at det danske samfund grundlæggende er udfordret på sin homogenitet

En bacheloropgave om de flerkulturelle udfordringer i historieundervisningen.


Luna Kamilla Weismann Israel er nu færdiguddannet fra Læreruddannelsen Zahle, UCC i København. Hun leder i sin bacheloropgave efter logikken – eller manglen på samme – i forholdet mellem en obligatorisk kanon-historieundervisning på den ene side og et flerkulturelt samfund på den anden.

Denne samfundsudfordring bliver omdrejningspunktet som Luna Israels bachelorudfordring. Problemformuleringen hedder kort og godt:
Kan historiefaget realisere folkeskolens formål om demokratisk dannelse i et flerkulturelt samfund, når det er styret af en historiekanon?
Lunas BA-opgave