En sjælden BA-opgave om krig i historieundervisningen – Christian Møller Jensen

Grundtanken hos Christian Møller Jensen er først og fremmest, at den relativt nye status for Dan-mark som krigsførende nation giver historie-læreren i skolen nye udfordringer.

Christian Møller Jensen har færdiggjort sin historiebachelor ved Læreruddannelsen Zahle, UCC i København. Han er optaget af udviklingen af elevernes handlekompetence og deres muligheder for at ‘forholde sig’ til realiteterne. Opgavens problemformulering er:

Hvordan kan historielæreren undervisningsdifferentiere og motivere elever gennem undervisning omhandlende krig?  Og hvordan kan arbejdet med historisk fortælling styrke elevernes historiebevidsthed og være med til at skabe rammer for elevernes muligheder og baggrund for at tage stilling og handle?

Christians BA-opgave