Sebastian Kauffeldt Olesen tager temperaturen på historiebevidstheden i forhold til kildekritikken

Sebastian K. Olesen er fra læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC, i København – og han lader sig udfordre af overskriftens tunge begreber i lyset af det senmoderne samfund.

Med overblik og gå på mod springer Sebastian K. Olesen ud i det med følgende problemformulering som udgangspunkt:

Historiebevidsthed og kildekritik er to hjørnesten i folkeskolens historieundervisning. Men hvad er historiebevidsthed og god kildekritik? Og hvordan tilrettelægger man en historieundervisning, som styrker elevers historiebevidsthed og kildekritiske sans, og vil dette gøre elever bedre i stand til at forstå historiens rolle i nutidens samfund?

Sebastians BA-opgave