Camilla Schou Holm Hansen har sæsonens sidste BA-bidrag i 2015-konkurrencen

Med denne bacheloropgave afsluttes årets konkurrence om bedste historiebachelor. Det er udeskole, det handler om.

Camilla Schou Holm Hansen fra København, UCC, giver sin opgave en lang titel: “Udeskole og motivation i historiefaget. Skoletjenestens rolle i udviklingen af elevernes historiebevidsthed”. Og dette er opgavens problemformulering:

Hvilke overvejelser skal læreren gøre sig i inddragelsen af uderummet i undervisningen og kan netop dette være med til at skabe og vedligeholde motivationen hos elever i historiefaget? Herunder en undersøgelse af skoletjenestens rolle i udviklingen af elevernes motivation for faget og deres historiebevidsthed.

Camillas BA-opgave