Så er der gang i årets nye bacheloropgaver – her med Stivie Christensen, 2017

Stivie1 - stivie via silkeborg Dan Dalgaard Christensen er nu lærer fra VIA Silkeborg – med denne opgave om historieunder-visning og flipped classroom.

 

 

Selve titlen på Stivie Christensens  opgave er: Flipped classroom og it-værktøjer i historieundervisningen.

Men problemformuleringen snævrer feltet ind til motivation og læring: Hvordan kan man igennem Flipped Classroom og andre it-værktøjer styrke elevernes motivation og læring i faget historie?

Stivies bacheloropgave