Hvor meget kan man redidaktisere sig til en bedre overensstemmelse mellem stoffet og elevernes livsverden?

Dion Lefeldt Rezaei undersøger, om der i højere grad, end tilfældet normalt er, kan knyttes bånd mellem historieundervisningens indhold og elevernes livsverden? Undersøgelsen bliver i opgaven eksemplificeret med et emne fra portalen Clio Online.

Dion blev færdig med sin bachelor allerede i januar 2022. I opgaven analyserer han et forløb fra Clio Online – “Grækenland i Antikken” – og redidaktiserer det i praksis til en 4. klasse. Problemformuleringen hedder:

Hvordan er Clio portalens undervisningsmateriale opbygget som læremiddel og hvordan kan man som historielærer redidaktisere det, så det bedre bygger bro mellem indhold og elevernes livsverden?

Dions bacheloropgave ligger her.