Den årlige konference på Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturformidling

KonferencegenereltNationalt Videncenter for Historie- og Kulturformidling afholder for 2. gang – skal blive tilbagevendende – den årlige konference for historielærere og -studerende. Det foregår i Jelling i oktober 2015.

 

Videncenteret i Jelling benytter nu også det mere mundrette: HistorieLab. Men rammerne er de samme.
Konferencen handler om begrebet ‘historiebrug’. HistorieLab skriver selv om konferencen: “Med de nye Fælles Mål har kompetenceområdet historiebrug fået et øget fokus. Men hvad er historiebrug? Hvordan bruges historie i og uden for skolen? Og hvad er elevernes syn på og brug af historie?”

Konferencen, som finder sted onsdag den 21. oktober 2015, har sin egen side med mulighed for tilmelding.

Kæmpe fotoalbum og masser af fantastiske lokalhistorier fra hele Danmark nu digitaliseret

Igen har A.P. Møllers Fond gjort en fint initiativ muligt.

Billedet er et lille udsnit af det nye site, Arkiv.dk, som er et meget omfattende og stadig voksende tilbud med lokale billeder, historier og andet fra hele Danmark. Alle kan frit gå ind og tjekke de mange lokalarkivers bidrag, som nu er nemt tilgængelige i den digitaliserede form.

Se eventuelt omtalen hos Danmarks Radio.

Samarbejdet mellem danske lokalarkiver fortsætter, og samlingen på Arkiv.dk vokser derfor i de kommende år.

Prøveformen ændres i folkeskolen og samtidig kommer tværfagligheden igen på banen

På hele to forskellige områder sker der interessante ændringer.

Ved afgangsprøverne i sommeren 2016 skal prøveformen i historie forandres til en produktorienteret prøve. Dog skal selve produktet ikke tælle med i prøvekarakteren. Se ministeriets pressemeddelelse her og selve udmøntningen. Og tjek den fine omtale på Folkeskolen.dk.

Desuden kan skolerne allerede fra skoleåret 2015-16 forsøgsvis gennemføre tværfaglige afgangsprøver mellem fagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Se omtalen her på Folkeskolen.dk. Det er samme formelle beslutningsgrundlag, der ligger bag.

HistorieWeb.dk følger op på initiativerne.

Begrebet historiebrug er på dagsordenen i marts måned i Jelling på det Nationale Videncenter

Gratisk historiekonference den 18. marts 2015.

Et af de mere friske pust i de nye nationale retningslinjer for historie i grundskolen er begrebet historiebrug.

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling indbyder til en gratis heldagskonference onsdag den 18. marts 2015 om netop historiebrug i og uden for skolen. Først til mølle gælder for tilmeldingen til den interessante dag.

HistorieWeb.dk linker dig her.

Jens Pietras giver en brugbar 1864- håndsrækning til lærerne inden Bornedahls dramatisering slutter

Artikel, som giver overblik, og som perspektiverer.


Jens Pietras er lektor ved Læreruddannelsen i Roskilde, UC Sjælland, og underviser til daglig i undervisningsfaget historie.

Artiklen her, som kun er offentliggjort på HistorieWeb.dk, er et glimrende arbejdsgrundlag for den lærer, som vil smede mens 1864-jernet er varmt. Jens Pietras perspektiverer blandt andet direkte til de nye Forenklede Fælles Mål.

Husk venligst reference ved offentlig brug af artiklen.
1864-artiklen af Jens Pietras

Henrik Smedegaard skriver teoretisk og undervisningspraktisk om metoden kontrafaktion

Kontrafaktionen er både spændende og udfordrende.


Henrik Smedegaard Larsen er lektor i VIA UC – med fast base i Læreruddannelsen Skive – og han har i flere år beskæftiget sig med didaktikken omkring kontrafaktionen som metode i historieundervisningen.

I artiklen her – som eksklusivt er for HistorieWeb.dk – redegør Henrik Smedegaard Larsen for de målmæssige muligheder omkring metoden, og han giver en stribe konkrete eksempler på metodens anvendelse i praksis.

Artiklen kan frit downloades. Husk kildeangivelse ved anvendelse i opgaver og lignende.

Smedegaards artikel: Om kontrafiktion i undervisningen

Historiske Dage på Vesterbro i København i marts måned 2015 – nyt initiativ

Det er første gang, man vil se, Historiske Dage løbe af stablen – men næppe sidste.


HistorieWeb.dk henviser til et helt nyt og interessant initiativ omkring formidling af historie, nemlig de såkaldte Historiske Dage den 14.-15. marts 2015.

De Historiske Dage finder sted i Øksnehallen på Vesterbro i København, og dagene vil byde på en lang stribe af mindre udstillinger, debatter og foredrag. Alt relateret til formidling af historie.

Tjek eventuelt også projektbeskrivelsen bag arrangementet.

1864-artiklen af Jens Pietras

Historisk læringsspil fra Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Der er for alvor kommet gang i Videnscenteret i Jelling – nu med et gratis historiespil.


HistorieWeb.dk viser hen til et af Kulturarvscenterets seneste initiativer, nemlig et gratis digitalt spil med navnet Tidslinje-spillet. Tjek det her.

Videnscenteret siger blandt andet om spillet:
Tidslinje-spillet består af et antal sæt af kort. Hvert kort fortæller i en tegning og tekst om en hændelse, periode, genstand eller person fra fortiden. Sættene er opdelt i tre forskellige sværhedsgrader.

Fælles for spillene (kortsættene) er, at kortene skal placeres i relativ kronologisk rækkefølge på tidslinjen øverst på skærmbilledet. Hvert spil er bygget op omkring et tema (fx ”Mad” og ”Historiske perioder”) eller et emne (fx ”Den kolde Krig”).

1864-artiklen af Jens Pietras

Peter Brunbech er chefen for det nye Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Et første initiativ fra historiecenteret er en konkurrence for skoleklasser.

HistorieWeb.dk bringer det Nationale Videncenters – foreløbige – oplæg til en konkurrence blandt skoleklasser: Mit sted i historien.
En mere uddybende beskrivelse af den aktiverende konkurrence vil dukke op på Videncenterets kommende hjemmeside i august 2014.

Peter Yding Brunbech fra Aarhus Universitet skal stå i spidsen for det – i en årrække – statsfinansierede videncenter. Se pressemeddelelsen.

Foreløbigt konkurrenceoplæg

Husk historie-konkurrencen som er udskrevet af Nationalt Videncenter for Historie

Både uskrevet konkurrence & gratis bogmaterialer fra Videncenteret.


Der er allerede fuld gang i det nye Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, placeret i Jelling og under ledelse af Peter Yding Brunbech.

Der er pengepræmier på spil i den historiekonkurrence, som Centeret har udskrevet for friske skoleklasser. Konkurrencen har titlen Mit Sted i Historien. Tjek betingelserne i brochuren her.

Historiecenteret har også udgivet to skolebøger om skolehistorie i Danmark – i anledning af 200-års-jubilæet for grundskolen. Se i vedhæftede flyer, hvordan man får fat i frieksemplarer af bøgerne eller hvilke andre undervisningstilbud, der er tale om.

God fornøjelse!

Om frieksemplarer af skolebøgerne “Hvad skal vi med skolen?”