Nanna Bøndergaard Butters er dansk bidragsyder i det videnskabelige Nordidactica

Nanna I seneste nummer af NORDIDACTICA finder vi Nanna Bøndergaard Butters seneste artikel “Når elever gør kultur og bruger historie”.

Artiklen kan downloades kvit og frit her fra HistorieWeb.dk.
Nanna Butters – som til daglig arbejder for Købehavns Kommune med basis i Børne- og Ungdomsforvaltningen – er med artiklen ude i sit ekspertområde; om kulturelle forskelle og identiteters produktion og reproduktion i undervisningen.

Nanna Butters artikel

Adjungeret professor Bernard Eric Jensen opdaterer på ‘historiebevidsthed’

news_315_8654Den 12. november 2015 holdt Bernard Eric Jensen på Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC, et opdateret oplæg om HISTORIEBEVIDSTHED.  

HistorieWeb.dk har heldigt fået fingre i disse slides fra Bernard Eric Jensens oplæg til de lærerstuderende. Der er fri download af serien. Tjek eventuelt også Bernard Eric Jensens egen hjemmeside.

Bernard Eric Jensen i Aarhus den 12. november 2015

Arbejdermuseet i København har åbnet en ny spændende udstilling – UHØRT UNGDOM

uhoert-logo-webArbejdermuseet sætter igen en fremragende udstilling op – denne gang om ungdommen i Danmark!           

Den spændende udstilling løber til og med den 27. marts 2016 – og museet har masser af aktiviteter på Kulturnatten den 9. oktober 2015. Også for børn.

Tjek særudstillingens hjemmeside her. Eller gå ind via Arbejdermuseets forside.

 

Elisabeth Arnbak er super til alt med faglig læsning i fagene – også i historiefaget

Det såkaldte VIS-projekt har udviklet konkrete arbejdsredskaber til faglig læsning.


HistorieWeb.dk henviser her til en del af Elisabeth Arnbaks seneste forskning omkring faglig læsning i fagene, nemlig VIS-projektet – Viden, Instruktion og Strategier.
Elisabeth Arnbak er ansat ved Danmarks Pædagogiske Universitet – men i sammenhængen her er arbejdet finansieret af Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening.

Selve udviklingsarbejdet med faglig læsning er foregået på folkeskolerne i Hvidovre.
Efter det færdige arbejde foreligger der nu både en helt konkret manual møntet på det daglige arbejde i historieundervisningen, og der ligger en baggrundsrapport, VIS-rutinen, med beskrivelse af design, fremgangsmåder og resultater. Alt sammen færdiggjort i december 2014.
Kims Bacheloropgave

Marianne Dietz fra Undervisningsministeriet afliver rygtet om den obligatoriske kanons snarlige død

Men stadig sidder man lettere forvirret tilbage i kanonspørgsmålet?


HistorieWeb.dk har spurgt i Undervisningsministeriet hos fagkonsulent Marianne Dietz om den fremtidige status for den velkendte kanon i historie. Anledningen er de verserende rygter om, at den obligatoriske historiekanon ikke længere skal være obligatorisk – som en udløber af det igangværende arbejde med Nye Fælles Mål.

Marianne Dietz afliver imidlertid rygtet, som blandt andet er fremsat af MF Lars Barfoed – og skriver til HistorieWeb.dk:

"Historiekanonen er obligatorisk. I aftaleteksten om fagligt løft af folkeskolen fremgår det…, at der fortsat vil være kanonlister:
Der vil fortsat være kanonlister. I forbindelse med arbejdet med præcisering og forenkling af Fælles Mål vil der blive set på, om indholdet af de eksisterende kanonlister skal ændres.
De skal fortsat være obligatoriske."

Klart svar fra Undervisningsministeriets fagkonsulent. Hvad får Lars Barfoed til at melde kontra ud?

Christopher Haim Jakobsens BA-opgave

Eva Berg bliver inspireret under et møde i Pædagogisk Råd på praktikskolen. Undervisningsdifferntiering?

En bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC.


"Hvordan kan historielæreren styrke historiebevidstheden, identitetsudviklingen og den demokratiske dannelse hos elever i folkeskolens ældste klasser? Hvilken betydning har undervisningsdifferentiering i denne sammenhæng?"

Dette er problemformuleringen i Eva Bøttern Bergs historiebachelor.
Bemærk, at undervisningsdifferentiering er koblet til problemformuleringens dyre og tunge begreber og spiller en markant rolle i opgaven.

Yderligere indeholder Eva Bøttern Bergs bachelor en temmelig omfattende empiri.

Eva Bergs BA-opgave

Rigsarkivets aktuelle tilbud om et studiejob er attraktivt for lærerstuderende

Ansøgningsfristen udløber mandag den 3. september 2012.


HistorieWeb.dk henviser her til Rigsarkivets seneste stillingsopslag i Formidlingsafdelingen, hvor Rigsarkivets skoletjeneste hører til. Jobbet er attraktivt for lærerstuderende i linjefaget historie, og det drejer sig om 10 ugentlige arbejdstimer.

Gå ind på stillingsopslaget direkte – og kontakt eventuelt arkivar Anders Dalsager i Formidlingsafdelingen for en nærmere drøftelse, telefon 41 71 72 66.

Foto af Rigsarkivet på Slotsholmen: Ernst Tobisch.
Gyldendals pressemeddelelse

Marianne Poulsen skriver om den gode historielærer og historiedidaktik

Overset artikel bringes på ny til torvs.


Marianne Poulsen, ph.d. og fhv. historielektor på Blaagård Seminarium – nu Læreruddannelsen Blaagård/KDAS – skriver i 2006 artiklen "Historiedidaktik – at forvalte samfundsmæssige erindringskulturer".

HistorieWeb.dk bringer artiklen her. Den skriver sig ind i det tidligere Faghæftes (2004) univers, men det påvirker ikke diskussionernes relevans og aktualitet. Enhver linjefagsstuderende kan have glæde af Marianne Poulsens artikel.

Artiklen blev oprindelig bragt i antologien: Læreruddannelsens didaktik, redigeret af Jens Christian Jacobsen og Bo Steffensen, Forlaget Klim (2006), side 109-128.

Mulighed for kommentar neden for:

Artiklen: Historiedidaktik – at forvalte samfundsmæssige erindringskulturer

Nekrolog om Henrik Skovgaard Nielsen – af Bernard Eric Jensen

Skovgaard Nielsen døde i sommeren 2010.


Henrik Skovgaard Nielsen var gået på pension, da han døde i sommeren 2010. HistorieWeb.dk bringer her nekrologen om Henrik Skovgaard Nielsens faglige liv, som den står i Noter nr. 187, dec. 2010, bladet for historielærerforeningen i hf- og gymnasieskolen.

Den omfattende og personlige nekrolog er skrevet af Bernard Eric Jensen, DPU.

Henrik Skovgaard Nielsen var først og fremmest historiedidaktiker – og i øvrigt en del af Baglandet i HistorieWeb.dk. I arbejdslivet fungerede Henrik Skovgaard som gymnasielærer og i en lang årrække som Undervisningsministeriets fagkonsulent i historie.
Nekrologen skrevet af Bernard Eric Jensen

Jens Pietras er på banen med ny artikel om kronologisk forståelse og overblik

Helt frisk artikel om kernebegreber i historieundervisningen.


Specielt til HistorieWeb.dk har lektor Jens Pietras fremstillet artiklen "Kronologisk forståelse og overblik", som her frit kan hentes ned.

Artiklens hovedsigte er at afdække forskellige opfattelser af kronologisk forståelse, kronologisk overblik og sammenhængsforståelse. Men også undervisningsmaterialers arbejde med tid og kronologi er på dagsordenen.
Pietras peger til sidst på konkrete metoder til elevernes arbejde i undervisningen med begrebet tid og opfattelser af tid.

Giv eventuelt artiklen en kommentar:

Artiklen; Kronologisk forståelse og overblik