Kristoffer Wigh-Poulsen tager livtag med motivation, kronologi og planlægning i historieundervisningen

Endnu en bacheloropgave fra København – Læreruddannelsen Zahle


Kristoffer Wigh-Poulsen er blevet færdig som lærer fra Læreruddannelsen Zahle, UCC, med en bacheloropgave om de udfordringer, der kan ligge i at få slavisk kronologi til at spille sammen med elevernes motivation.

Problemformuleringen er: Hvilke overvejelser kan historielæreren gøre sig i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kronologiske forløb, der samtidig fremmer elevernes motivation?

Kristoffer Wigh-Poulsens bacheloropgave er den 18. opgave i årets konkurrence om historiebachelor-titlen.
Kristoffers BA-opgave