Mens I sidder og arbejder med jeres egen BA, kan I til inspiration her tjekke 2023s sidste bidrag; en diskussion om fagets fagformål

Hvis lærer-ne og ele-verne tænker historiefaget helt forskelligt og ser formålet med faget forskelligt – så har vi vel en påtrængende udfordring i historiefaget?

Det er Nikolaj Bendixen (tv) & Sebastian Jano Nielsen, der stille undrer sig. De undersøger sagen grundigt og stiller interessante spørgsmål til eleverne. Se bilagene.

Problemformuleringen i opgaven er:

Hvad oplever lærer og elever som værende historiefagets formål i en 7. klasse på en dansk folkeskole? Og hvordan kan en lærer, ved hjælp af indsigt i disse formålsforståelser, skabe mere meningsfuld undervisning med et sigte på elevernes kategoriale dannelse?

Tjek selve bacheloropgaven her. Og her bilagene.