Cecilie & Sofie giver en opdatering af diskussionen og praksis omkring historiefagets kanon

Cecilie Hammerstrøm Bjelstrand (tv) & Sofie Kümpel siger tydeligt med opgavens titel, hvad sagen drejer sig om her: “Historiekanonen i historiefaget anno 2023”. Der er reelt tale om både at tage temperaturen på den nuværende status og give indblik i baggrunden.

Selve problemformuleringen hedder:
Hvordan bruges historiekanonen i historieundervisningen i folkeskolen og i hvilken grad vurderes disse tilgange fyldestgørende i forhold til formålet med at have en historiekanon, historiefagets formål og folkeskolens formål?

Se konklusionen side 37, og bemærk også, at Cecilie & Sofie tidligere har været ude med synspunkter på historiekanonen og curriculumtænkningen (side 7).

Bacheloropgaven kan tjekkes her.