Hvad er scenariekompetence i historieundervisningen egentlig, spørger Toke & Ahmed

Og selvom det kun er Toke, der er tilgængelig med foto, så ændrer det ikke på, at Tokes & Ahmeds bachelor-opgave .fra forskellige vinkler cirkler om historie-fagets scenariebegreb i teori og praksis. De ser også på læremidler i forhold til scenarietænkningen.

Ahmed Farah Issa Said & Toke Boese Lau har denne problemformulering i deres opgave:

Hvordan kan brugen af historiske scenarier kvalificere elevernes scenariekompetencer? Og på hvilken måde påvirker rammerne lærerens valg af læremidler i historieundervisningen? Og hvilke potentialer og begrænsninger giver uddannede historielærere udtryk for ift. brugen af scenariedidaktik?

Tjek hele opgaven her.