Neela Sofie Kastebo Hansen tager os en tur med på Krigsmuseet i København

Og det gør hun først og fremmest for at følge en 5. klasse, som skal på museumsbesøg – men fokus er på lærerens arbejde i forbindelse med besøget ude i byen. Hvad sker før, under og efter besøget på Krigsmuseet? Og er det fremmende for elevernes deltagelse. Og deres bevidsthedsudvikling?

Selve problemformuleringen er:
Hvordan benytter læreren museumsbesøg som en ressource i historieundervisningen til at fremme elevernes historiebevidsthed og aktive deltagelse?

Det diskuteres også i opgaven, hvad en ‘ressource’ i museumssammenhænge egentlig er?

Tjek her hele Neelas bacheloropgave.