Elevernes deltagelses-muligheder i historie-undervisningen er i fokus hos Liv & Patrick

Men deltagel-sen er ikke ‘bare’ for deltagelsens egen skyld – det er for at øge elevernes medbestemmelse og dermed motiva-tionen. Se problemformuleringen.

Liv Søs Friis Haahr Hansen & Patrick Dam Kisbye er færdige fra Københavns Professionshøjskole med bacheloropgaven her, hvor de i empirisporet anvender spørgeskemaer og elevinterviews på 6. klassetrin.

Deres problemformulering er:
Hvordan kan vi forbedre elevernes deltagelsesmuligheder i historieundervisningen, med henblik på medbestemmelse og motivation?

Tjek hele opgaven her.