Kristina Løvendal vil andre former for mundtlighed i historiefaget – og mere relevans for hverdagslivet

Kristinas atypiske titel på BA-opgaven er: “Lad os bestræbe os på at gøre historie – fremfor blot at undervise i historie. En undersøgelse i vigtigheden af at gøre faget relevant for eleverne.” Dagsordenen er således klar fra side 1.

Kristina Løvendal registrerer på forskellige måder, at der er noget galt med historiefaget i praksis. Måske ikke med historie som sådan – men med fagets måder at være fag på i praksis. Det må kunne være anderledes?
Problemformuleringen hedder:

Hvordan kan jeg som underviser motivere eleverne og skabe meningsfuld historieundervisning gennem en didaktisk tilgang til bl.a. mundtlighed i faget, sammenkoblet med hverdagslivsrelevans, der tilsammen kan forankre elevens tillærte viden til historiebevidsthed.

Bacheloropgaven kan tjekkes her.