Hvad er mon ‘digital støj’? Og hvad kan lærerne egentlig gøre for at begrænse den støj?

Josefine Ane Stubkjær Immersen & Amal Messaoudi har i virkeligehden knyttet deres BA til faget samfundsfag – men deres analyse og diskussion af ‘udenomsfaglig computerbrug’ = digital støj i undervisningen er relevant i alle fag. Derfor også her på HistorieWeb.dk.

Josefine & Amal interesserer sig ikke mindst for, om vi i praksis kan profitere af samarbejdet mod digital støj – eller om det må forblive et individuelt læreranliggende. Den konkrete problemformulering hedder:

Hvad er udvalgte læreres oplevelse af, håndtering af og syn på digital støj i undervisningen anno 2022, og hvilken rolle kan læreres samarbejde spille for begrænsningen af digital støj?”

Josefine & Amals bacheloropgave.