Daniel Alexander Scharff-Jensen vil mere empati, mere historiebevidsthed – for at styrke elevernes handle-kompetence

Men hvordan kan mere dannelse og handle-kompetence realiseres, når eleverne ikke virker specielt interesserede? Det er nogle mulige svar på dét spørsmål, Alexander går efter i sin bachelor. Det sker med erfaringer fra både prak-tikkerne og fra vikararbejde.

Alexanders empiriske grundlag for analyse og diskussion – parallelt med teorien – er gode undervisningserfaringer, observationer og interviews med elever og lærere. Selve problemformuleringen:

“Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Hvordan kan historiefaget, gennem historiebevidsthed og arbejde med historisk empati, styrke elevernes handlekompetencer som borgere i et moderne demokratisk samfund. Er disse begreber til stede i historieundervisningen og hvilke problemstillinger kunne der være?”

Daniels opgave kan tjekkes her.