Iben Jensby Pedersen tør godt stille kritiske spørgsm¨ål til lærernes uddannelsesmæssige baggrund

Og det gør hun så i sin bacheloropgave i historie. Ikke kun spørgsm¨ål til lærernes kompetencer, men også til konsekvenserne af disse kompetencer, hvad enten de går i den ene eller anden retning.

Iben Jensby har således fokus på lærerne, på deres valg og fravalg, og dermed fokus på lærernes betydning for elevernes læring i sidste ende.

Selve problemformuleringen er:
Hvilken rolle spiller lærerens uddannelsesmæssige baggrund og syn på historiefaget for de læremidler og metoder, de anvender i faget og hvilken betydning har valget af læremidler for elevernes udbytte af undervisningen?

Iben Jensby Pedersens bacheloropgave kan tjekkes her.