Kenn Dyrbye er studerende ved Læreruddannelsen Zahle. Her hans BA.

Bachelortitelen er “Identit og historie”


HistorieWeb.dk bringer Kenn Dyrbyes bacheloropgave fra februar måned 2010 ved Læreruddannelsen Zahle.

Dyrbye cirkler i opgaven om historieundervisningens eventuelle betydning for børnene – præget som de er af modernitetssamfundet. Er der identitetsmæssigt en fornuftig kobling?
Opgavens problemformulering hedder: "Hvordan kan lokalhistorie og læreren, bidrage til elevernes identitetsdannelse, når det nutidige samfund kendetegnes af brud med traditioner og normpluralisme?"

Du er velkommen til at kommentere opgaven neden for.
Kenn Dyrbyes bacheloropgave

Sara Hajslund er studerende ved Læreruddannelsen Zahle og nu bachelor i historie

Saras er med sin opgave automatisk deltager i årets bachelorkonkurrence.


HistorieWeb.dk bringer endnu en frisk historiebacheloropgave – nu fra Sara Hajslunds hånd, lærerstuderende i København. Opgaven giver en interessant diskussion af kulturmødeaspektet i forhold til dannelsesaspektet i historieundervisningen.

Sara Hajslund siger: ”Med udgangspunkt i korstogene vil jeg undersøge, hvordan man i historieundervisningen i udskolingen kan arbejde med fjendebilleder og kulturmøder med det formål at skabe gode kulturmøder, og danne eleverne til at tage stilling og handle i forhold til disse”.

Du er velkommen til at give Saras bacheloropgave en kommentar:
Sara Hajslunds bacheloropgave

“Afghanistan – et land i krig” er titlen på Christian Larsens bacheloropgave

Interessante koblinger i opgave med kontroversielt emne.


HistorieWeb.dk bringer her studerende Christian Larsens interessante bacheloropgave fra i år – Læreruddannelsen Zahle, UCC. Opgaven bruger krigen i Afghanistan som springbræt for en større undersøgelse af relationerne mellem kildekritik i historieundervisningen og demokratisk dannelse.

Er der for eksempel – spørger Christian Larsen blandt andet- en gensidig afhængighed mellem disse to begreber, når vi ser på historieundervisningen på de ældste klassetrin?

Download frit bacheloropgaven. Og lad dig inspirere.

Giv eventuelt opgaven en kommentar nedenfor.
Christian Larsens bacheloropgave

Johannes Waagensen bidrager i årets bachelorkonkurrence med opgave om demokratisk dannelse i undervisningen

Demokratisk dannelse og Grundloven af 1849 er i fokus her.


HistorieWeb.dk bringer igen et bidrag til årets konkurrence om den bedste historiebacheloropgave, nemlig Johannes Christian Waagensens opgave fra 2010.
Under titlen "Demokratisk dannelse – Grundloven af 1849" kommer Johannes Waagensen – Læreruddannelsen Zahle – bredt, teoretisk omkring i diskussionen af Fælles Mål 2009 for historiefaget.

Blandt andet siger Waagensen i problemformuleringen: "Hvordan kan jeg udfra et konkret eksempel med undervisning i kanonpunktet "Grundloven af 1849" forestille mig den demokratiske dannelse bliver udviklet?" Denne eksemplificering foretages i opgavens sidste del.

Giv eventuelt opgaven en kommentar. Se nedenfor.
Johannes Christian Waagensens bacheloropgave

Ditte Senius går tæt på fænomenet historiske film i undervisningen

En bacheloropgave om historiebevidsthed og identitetsdannelse ved brugen af historiske film.


HistorieWeb.dk bringer Ditte Senius Johansens interessante bacheloropgave fra ferbruar 2010 om brugen af såkaldt historiske film i historieundervisningen. Ditte Senius er fra Læreruddannelsen Zahle i København.

Det er filmene om ArnTempelridderen & Riget ved vejens ende – der løbende er i centrum for analysen, men opgavens styrende problemformulering er: Hvordan kan jeg som lærer arbejde med den historiske film i historiefaget med henblik på at fremme elevernes historiske bevidsthed og identitetsdannelse sat i relation til en samtidshistorisk konflikt?

Kommenter eventuelt Ditte Senius' opgave neden for:
BA-opgaven: Spillefilm i historieundervisningen

Søren Rasmussen med BA som årets første bidrag i bachelorkonkurrencen

Hvordan ser historiegrundbøger i de skandinaviske lande på udfordringerne i 1940'erne?


Så tager HistorieWeb.dk igen fat på sæsonen for årets bedste historiebachelor.

Her er konkurrencens første bidrag. Det er lærerstuderende Søren Rasmussen fra Læreruddannelsen Holbæk under University College Sjælland, der bidrager. Han har indsendt BA-opgaven "Medier i historieundervisningen", som via en analyse af historiebogssystemer i de skandinaviske lande, ser nærmere på historiebrugen i en national sammenhæng. Det er tiden 1940-45, det handler om.

Både lærebøger og film i de respektive lande er i fokus i Søren Rasmussens komparative analyse.
Eventuelle kommentarer til opgaven kan du fremsætte neden for.
Bacheloropgaven “Medier i historieundervisningen”

Hjertelig tillykke til Sarah Steen Andersen – første bachelorvinder på HistorieWeb.dk

For første gang har HistorieWeb.dk og Gyldendal uddelt prisen “HistorieWebbens Årsbachelor”.


HistorieWeb.dk har for første gang i samarbejde med forlaget Gyldendal uddelt "HistorieWebbens Årsbachelor – for lærerstuderende".

Prisen gik til lærer Sarah Steen Andersen fra Svendborg for hendes spændende bacheloropgave om mulige æstetiske læreprocesser i historieundervisningen. Fik du ikke læst bacheloropgaven i første omgang, er chancen her igen.

Pressemeddelelsen om prisoverrækkelsen, som fandt sted i Gyldendals forlagshus i København, er der linket til ovenstående. Fagbladet FOLKESKOLEN har fyldigt omtalt begivenheden.

Hjertelig tillykke til Sarah Steen Andersen!

Eventuelle kommentarer nederst på siden.
Pressemeddelelsen om Sarah Steen Andersen som vinder af “HistorieWebbens Årsbachelor”

Sarah Andersen efterlyser æstetiske læreprocesser i historieundervisningen

Bacheloropgave fra Skårup Seminarium argumenterer grundigt for de æstetiske læreprocesser.


Sarah Steen Andersen fik med denne BA-opgave klart sin bachelortitel hjem på Skårup Seminarium i sommeren 2009. En gennemarbejdet opgave. Og interessant læsning.

Selve problemformuleringen er enkel, selvom den lægger op til komplekse diskussioner: "Hvorledes kan den æstetiske læreproces i historieundervisning udvikle historiebevidsthed hos eleverne og bidrage til deres dannelse?"
Opgaven har en empirisk baseret og teoretisk diskuterende første del, mens anden del knytter linjerne sammen – blandt andet i en diskussion af et konkret undervisningsforløb.

BA-opgaven kan kommenteres her på HistorieWeb.dk direkte neden for:

Sarah Steen Andersens Bacheloropgave

Kontrafaktisk metode. Hvad kan den bruges til, spørger Anna-Lena Lilliestam

Svensk undervisningsforsøg, som forsker beskriver og teoretiserer over.


Fra en netop gennemført nordisk konference om fagdidaktik – NOFA 2 i Middelfart, maj måned 2009 – bringer HistorieWeb.dk et af konferencens historiedidaktiske papers, nemlig Anna-Lena Lilliestams bidrag om kontrakfaktisk metode i historieundervisningen.

I en gymnasieklasse forsøger man at finde ud af, hvad den kontrafaktiske tilgang læringsmæssigt kan udvikle – og i det hele taget bidrage med – i forhold til elevernes strukturindsigt og aktørindsigt.

Anna-Lena Lilliestam er gymnasielærer på halvtid og ellers doktorand (forskerstilling) ved forskerskolen CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, ved Göteborg Universitet.

Giv nedenfor din kommentar til Anna-Lena Lilliestams artikel.
Anna-Lena Lilliestams paper “Kontrafaktisk historia som pedagogisk metod”.

David Demais-Behrens diskuterer historiebevidsthed versus historiekanon

Bacheloropgave cirkler om baggrunden for historiekanonen og stiller begreberne op overfor hinanden.


HistorieWeb.dk kan igen bringe en interessant, overblikspræget bacheloropgave.
David Demais-Behrens er 4.årsstuderende ved Læreruddannelsen Zahle og har overstået sin BA-eksamen med afhandlingen her.

Under titlen Historiebevidsthed eller Historiekanon? sættes den kommende historiekanon ind i et samfundsmæssigt og skolepolitisk perspektiv.
Selve problemformuleringen er: "Hvorfor har vi fra det kommende skoleår fået en Historiekanon i folkeskolen? Og hvilke konsekvenser kan den og de øvrige ændringer i Fælles Mål II tænkes at få for undervisningen i historiefaget?"

Giv din kommentar nedenfor!

BA-opgave fra David Demais-Behrens