Dialogisk undervisning i historie? – spørger Tommy Mosegaard

Spændende Bacheloropgave fra Læreruddannelsen Zahle.


"Hvordan kan jeg, gennem mit arbejde som lærer facilitere en historieundervisning, der fordrer dialogisk undervisning præget af refleksion og kritisk tænkning?
I hvilket omfang tillader Fælles Mål II og skolens rammer en dialogisk undervisning præget af refleksion og kritisk tænkning?"

Dette er Tommy Mosegaard Christiansens interessante problemformulering i hans BA-opgave i historie – med eksamen i januar 2009.

Efter at have læst bogen Det Flerstemmige Klasserum, som på lærerseminariet gang på gang er blevet rost til skyerne, blev jeg interesseret i at undersøge, om denne teori er endnu et idealistisk bud på en fremragende undervisning – eller om den i praksis kan lade sig gøre, siger Tommy M. Christiansen.
Dette er det væsentligste udgangspunkt i opgaven.
BA-opgaven om dialogisk historieundervisning

Martin Thorbjørn Knudsen: Spillefilm i historieundervisningen

Bacheloropgave om brugen af spillefilm i den daglige undervisning


HistorieWeb.dk bringer med jævne mellemrum Bacheloropgaver fra lærerseminariernes historieundervisning, – opgaver, hvor de fagdidaktiske perspektiver spiller flot sammen med pædagogiske-psykologiske perspektiver.

Her stiller studerende Martin Thorbjørn Knudsen – Læreruddannelsen Zahle – sin fine BA-opgave til rådighed. Han forfølger problemformuleringen:

Hvad er historiebevidsthed; i hvilken udstrækning har dette begreb betydning for skolens dannelsesmæssige opgave, og hvordan kan man kvalificere brugen af historiske spillefilm i historieundervisningen, så de kan være med til at styrke elevernes historiebevidsthed?

BA-opgaven er fra januareksamen i 2009.

BA-opgaven: Historiebevidsthed og historiske spillefilm

Fagets udvikling. BA af Morten Halmø Petersen, KDAS.

BA fra Københavns Dag- & Aftenseminarium


Bacheloropgaven har titlen "Nutidens historiefag i folkeskolen i forhold til fagets generelle udvikling". Det er en opgave, som – i sammenhæng med den mundtlige præstation – fik topkarakter i maj måned 2008.

Her er mulighed for at få et fint, kortfattet overblik over historiefagets udvikling fra og med1900-tallets sidste halvdel til i dag, hvor den aktuelle diskussion om historiebevidsthed kobles ind. Masser af basisstof eller 'rugbrødsstof' på en tilgængelig måde. Grundigt og målrettet.
Mortens bacheloropgave som wordfil

Narrativ historie. BA af Sara Del Priore. Vordingborg.

En bacheloropgave til HistorieWeb.dk


Sara Del Priore er 4.årsstuderende ved Vordingborg Seminarium.

Hendes bachelorprojekt er en analyse af tv-serien Matador som eksempel på narrativ historiefortælling. Både en materielhistorisk-, en strukturhistorisk-, en begivenhedshistorisk og en mentalitetshistorisk dimension omtales i opgaven, som også rummer en kritisk vurdering af den narrative historieformidling som sådan.

BA-opgaven giver også et bud på rammerne for anvendelsen af det narrative element i historieundervisningen.

Opgaven blev positivt bedømt og bestået i januar måned 2008.

Saras BA-opgave

Historiebevidsthed & dannelse. BA af Jan Vennevold. Vordingborg.

Ny – og bestået – bacheloropgave i historie


Jan Vennevold, som er 4.årsstuderende ved Vordingborg Seminarium, skriver i sin bacheloropgave om historiebevidsthed og dannelse i et folkeskoleperspektiv.

Overordnet set handler projektet om historiebevidsthedens betydning for dannelsesaspektet i historieundervisningen, hvilket opgaven slutter med en direkte diskussion af. Undervejs foretager Jan Vennevold blandt andet en samfundsanalytisk perspektivering af dannelsessynet i skoleloven og af historiefagets formål.

Indførelsen af og den senere afskaffelse af historiebevidsthedsparadigmet får en selvstændig behandling.

BA-opgaven blev positivt bedømt og betsået i januar måned 2008.

Hent dokument