Marianne Dietz fra Undervisningsministeriet afliver rygtet om den obligatoriske kanons snarlige død

Men stadig sidder man lettere forvirret tilbage i kanonspørgsmålet?


HistorieWeb.dk har spurgt i Undervisningsministeriet hos fagkonsulent Marianne Dietz om den fremtidige status for den velkendte kanon i historie. Anledningen er de verserende rygter om, at den obligatoriske historiekanon ikke længere skal være obligatorisk – som en udløber af det igangværende arbejde med Nye Fælles Mål.

Marianne Dietz afliver imidlertid rygtet, som blandt andet er fremsat af MF Lars Barfoed – og skriver til HistorieWeb.dk:

"Historiekanonen er obligatorisk. I aftaleteksten om fagligt løft af folkeskolen fremgår det…, at der fortsat vil være kanonlister:
Der vil fortsat være kanonlister. I forbindelse med arbejdet med præcisering og forenkling af Fælles Mål vil der blive set på, om indholdet af de eksisterende kanonlister skal ændres.
De skal fortsat være obligatoriske."

Klart svar fra Undervisningsministeriets fagkonsulent. Hvad får Lars Barfoed til at melde kontra ud?

Christopher Haim Jakobsens BA-opgave

Eva Berg bliver inspireret under et møde i Pædagogisk Råd på praktikskolen. Undervisningsdifferntiering?

En bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC.


"Hvordan kan historielæreren styrke historiebevidstheden, identitetsudviklingen og den demokratiske dannelse hos elever i folkeskolens ældste klasser? Hvilken betydning har undervisningsdifferentiering i denne sammenhæng?"

Dette er problemformuleringen i Eva Bøttern Bergs historiebachelor.
Bemærk, at undervisningsdifferentiering er koblet til problemformuleringens dyre og tunge begreber og spiller en markant rolle i opgaven.

Yderligere indeholder Eva Bøttern Bergs bachelor en temmelig omfattende empiri.

Eva Bergs BA-opgave

Rigsarkivets aktuelle tilbud om et studiejob er attraktivt for lærerstuderende

Ansøgningsfristen udløber mandag den 3. september 2012.


HistorieWeb.dk henviser her til Rigsarkivets seneste stillingsopslag i Formidlingsafdelingen, hvor Rigsarkivets skoletjeneste hører til. Jobbet er attraktivt for lærerstuderende i linjefaget historie, og det drejer sig om 10 ugentlige arbejdstimer.

Gå ind på stillingsopslaget direkte – og kontakt eventuelt arkivar Anders Dalsager i Formidlingsafdelingen for en nærmere drøftelse, telefon 41 71 72 66.

Foto af Rigsarkivet på Slotsholmen: Ernst Tobisch.
Gyldendals pressemeddelelse

Marianne Poulsen skriver om den gode historielærer og historiedidaktik

Overset artikel bringes på ny til torvs.


Marianne Poulsen, ph.d. og fhv. historielektor på Blaagård Seminarium – nu Læreruddannelsen Blaagård/KDAS – skriver i 2006 artiklen "Historiedidaktik – at forvalte samfundsmæssige erindringskulturer".

HistorieWeb.dk bringer artiklen her. Den skriver sig ind i det tidligere Faghæftes (2004) univers, men det påvirker ikke diskussionernes relevans og aktualitet. Enhver linjefagsstuderende kan have glæde af Marianne Poulsens artikel.

Artiklen blev oprindelig bragt i antologien: Læreruddannelsens didaktik, redigeret af Jens Christian Jacobsen og Bo Steffensen, Forlaget Klim (2006), side 109-128.

Mulighed for kommentar neden for:

Artiklen: Historiedidaktik – at forvalte samfundsmæssige erindringskulturer

Nekrolog om Henrik Skovgaard Nielsen – af Bernard Eric Jensen

Skovgaard Nielsen døde i sommeren 2010.


Henrik Skovgaard Nielsen var gået på pension, da han døde i sommeren 2010. HistorieWeb.dk bringer her nekrologen om Henrik Skovgaard Nielsens faglige liv, som den står i Noter nr. 187, dec. 2010, bladet for historielærerforeningen i hf- og gymnasieskolen.

Den omfattende og personlige nekrolog er skrevet af Bernard Eric Jensen, DPU.

Henrik Skovgaard Nielsen var først og fremmest historiedidaktiker – og i øvrigt en del af Baglandet i HistorieWeb.dk. I arbejdslivet fungerede Henrik Skovgaard som gymnasielærer og i en lang årrække som Undervisningsministeriets fagkonsulent i historie.
Nekrologen skrevet af Bernard Eric Jensen

Jens Pietras er på banen med ny artikel om kronologisk forståelse og overblik

Helt frisk artikel om kernebegreber i historieundervisningen.


Specielt til HistorieWeb.dk har lektor Jens Pietras fremstillet artiklen "Kronologisk forståelse og overblik", som her frit kan hentes ned.

Artiklens hovedsigte er at afdække forskellige opfattelser af kronologisk forståelse, kronologisk overblik og sammenhængsforståelse. Men også undervisningsmaterialers arbejde med tid og kronologi er på dagsordenen.
Pietras peger til sidst på konkrete metoder til elevernes arbejde i undervisningen med begrebet tid og opfattelser af tid.

Giv eventuelt artiklen en kommentar:

Artiklen; Kronologisk forståelse og overblik

Andreas Rasch-Christensen diskuterer nyere historiedidaktisk forskning

Vi linker til kapitel 5 i Rasch-Christensens ph.d.-afhandling.


Forlaget VIA-Systime har udgivet Andreas Rasch-Christensens ph.d.-afhandling fra sommeren 2010. Titlen er Linjefaget historie – mellem læghistorie og profession.

HistorieWeb.dk linker – med venlig tilladelse fra forlaget – til kapitel 5 i bogen;godt stof, hvis du skal opdateres på interessante områder i historiedidaktikken. Kapitlet hedder "Historiedidaktisk forskning".

Se i øvrigt en anmeldelse af Rasch-Christensens afhandling her på HistorieWeb.dk.

Giv eventuelt kapitel 5 en kommentar:

Artiklen; Kronologisk forståelse og overblik

Sten Larsen anmelder Andreas Rasch-Christensens Ph.d.-afhandling

Hvem sidder med aben, når linjefaget historie øjensynlig ikke virker?


Andreas Rasch-Christensens Ph.d.-afhandling har siden sommeren 2010 været meget omtalt i medierne. Indholdet – i sig selv – lægger da også op til debat: Linjefaget historie virker ikke efter hensigten!

HistorieWeb.dk bringer her en anmeldelse af Ph.d.-afhandlingen. Tag den som wordfil – eller gå direkte til anmeldelsen på Folkeskolen.dk, hvorden blev bragt den 22. november 2010.

Se også, hvad HistoriWeb.dk tidligere har skrevet om afhandlingen – og glæd dig til kapitel 5 fra afhandlingen. Kapitlet bliver bragt her på sitet.

Giv eventuelt anmeldelsen eller afhandlingens emne en kommentar:

Anmeldelsen i wordformat

Carsten Tage Nielsen er igen på banen med en analyse – nu af Fælles Mål 2009

Det første kritiske øjekast på det nye Faghæfte for historie


Med tilladelse fra forfatteren, Carsten Tage Nielsen, og fra tidsskriftet Historie & Samfundsfag bringer HistorieWeb.dk her den første Historie 2009-kritiske artikel med tyngde og substans.

Carsten Tage Nielsen er knyttet til Institut for Kultur og Identitet ved Roskilde Universitet. I artiklen forholder han sig analyserende til Faghæftets formålsændringer samt kanon-didaktikken.

Du kan downloade artiklen frit.
Giv neden for eventuelt artiklen din kommentar.
Artiklen “Faglighed i forandring”

Antikvarisk eller pragmatisk? spørger Bernard Eric Jensen

Interessant artikel om brugen og nytten af historiefaget gennem tiderne.


"Et fag i splid med sig selv" kalder lektor Bernard Eric Jensen, DPU, denne artikel, som har været bragt i de studerendes introbog på historiestudiet ved Syddansk Universitet; "De historiestuderendes lille Bibel".

Den splid, artiklen handler om, går på videnskabsfaget histories selvopfattelse; hvorfor har vi historiefaget? Hvad skal det bruges til? Her benyttes overskrifterne antikvarisk historiebrug overfor pragmatisk historiebrug. Meget spændende.

Har du lyst til at kommentere artiklen, er der mulighed for det neden for.
Artiklen “Et fag i splid med sig selv”