Sten Larsen anmelder Andreas Rasch-Christensens Ph.d.-afhandling

Hvem sidder med aben, når linjefaget historie øjensynlig ikke virker?


Andreas Rasch-Christensens Ph.d.-afhandling har siden sommeren 2010 været meget omtalt i medierne. Indholdet – i sig selv – lægger da også op til debat: Linjefaget historie virker ikke efter hensigten!

HistorieWeb.dk bringer her en anmeldelse af Ph.d.-afhandlingen. Tag den som wordfil – eller gå direkte til anmeldelsen på Folkeskolen.dk, hvorden blev bragt den 22. november 2010.

Se også, hvad HistoriWeb.dk tidligere har skrevet om afhandlingen – og glæd dig til kapitel 5 fra afhandlingen. Kapitlet bliver bragt her på sitet.

Giv eventuelt anmeldelsen eller afhandlingens emne en kommentar:

Anmeldelsen i wordformat

Carsten Tage Nielsen er igen på banen med en analyse – nu af Fælles Mål 2009

Det første kritiske øjekast på det nye Faghæfte for historie


Med tilladelse fra forfatteren, Carsten Tage Nielsen, og fra tidsskriftet Historie & Samfundsfag bringer HistorieWeb.dk her den første Historie 2009-kritiske artikel med tyngde og substans.

Carsten Tage Nielsen er knyttet til Institut for Kultur og Identitet ved Roskilde Universitet. I artiklen forholder han sig analyserende til Faghæftets formålsændringer samt kanon-didaktikken.

Du kan downloade artiklen frit.
Giv neden for eventuelt artiklen din kommentar.
Artiklen “Faglighed i forandring”

Antikvarisk eller pragmatisk? spørger Bernard Eric Jensen

Interessant artikel om brugen og nytten af historiefaget gennem tiderne.


"Et fag i splid med sig selv" kalder lektor Bernard Eric Jensen, DPU, denne artikel, som har været bragt i de studerendes introbog på historiestudiet ved Syddansk Universitet; "De historiestuderendes lille Bibel".

Den splid, artiklen handler om, går på videnskabsfaget histories selvopfattelse; hvorfor har vi historiefaget? Hvad skal det bruges til? Her benyttes overskrifterne antikvarisk historiebrug overfor pragmatisk historiebrug. Meget spændende.

Har du lyst til at kommentere artiklen, er der mulighed for det neden for.
Artiklen “Et fag i splid med sig selv”

Norske Erik Lund om at skabe historisk overblik hos eleverne i grundskolen

Med direkte reference til engelsk historiedidaktik peger Erik Lund på konkrete metoder til at skabe historisk overblik.


Erik Lund er en af de mest benyttede historiedidaktikere i Norden. HistorieWeb.dk bringer her hans notat fra den Nordiske Fagdidaktikkonference i maj 2009 i Danmark.

Notatet er en lille, anbefalelsesværdig artikel under titlen: Det historiske overblikk: Om bruk av synoptiske rammeverk for å utvikle historiebevissthet – et alternativ til et kanonbasert historiefag?

Notatet giver både en opdatering omkring engelsk historiedidaktik og præsenterer helt konkrete metoder til at skabe historisk overblik hos eleverne – til dels set som alternativ til den danske udgave af kanontænkning. Bemærk notatets litteraturliste, som er en fornem håndsrækning til videre studier.

Erik Lund – cand.philol. fra Universitetet i Oslo – arbejder nu freelance. Det har han gjort siden juli 2006, hvor han forlod stillingen som 1. amanuensis ved Høgskolen i Østfold.
Selve artikel-notatet: Det historiske overblik
1. eksempel på 'synoptisk rammeværk'
2. eksempel på 'synoptisk rammeværk'

Lærerstuderende genopliver De Puniske Krige som skoleindhold – Leif Rasmussen

Linjefagsopgave i historie fra sommeren 2009.


Ikke kun bacheloropgaver men også almindelige linjefagsopgaver i historie popper op på HistorieWeb.dk. Her er det Leif Torben Rasmussen fra Holbæk Seminarium, der på spændende vis folder sig ud omkring krigene mellem Rom og den føniske bystat Kartago – under navnet De Puniske Krige.

Og det er langt mere end 'tilbage til gymnasiet'. Opgaven indeholder ikke blot en fagfaglig gennemgang og diskussion af krigene men også en interessant fagdidaktisk perspektivering.

Du kan frit downloade opgaven via ovenstående link. Og du kan eventuelt kommentere opgaven nedenfor.

Historieopgave: De Puniske Krige. Romerriget versus Karthago.

Thomas Binderup fra FALIHOS vurderer Fælles Mål II – Historie

Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag, FALIHOS, med forskellige udmeldinger?


Bestyrelsesmedlem Thomas Binderup giver sin vurdering af FM II for historie i det seneste nummer af foreningens tidsskrift; Historie & Samfundsfag Nr. 2, Maj 2009. Du kan hente artiklen med ovenstående henvisning.

Det er en seriøs og grundig omtale, Binderup giver de kommende retningslinier for historiefaget i grundskolen. Umiddelbart vurderet er synspunkterne ikke ganske i overensstemmelse med det faglige tidsskrifts egen redaktør, Niels Chr. Hebsgaard, som i samme nummer af Historie & Samfundsfag har spidse og relevante kommentarer til FM II. Se lederen.

Tidligere har HistorieWeb.dk bragt synspunkter fra Danmarks Lærerforening om FM II, historie. Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag er som bekendt en faglig forening under DLF, men også mellem hovedforening og faglig forening eksisterer øjensynlig visse modsatrettede synspunkter.

Giv nedenfor din kommentar til Binderups artikel. Eller til ovenstående tolkning af eventuelle modsætninger.

T. Binderups indlæg “Faghæftet Nye Fælles Mål for historie”
Niels Chr. Hebsgaards leder om Fælles Mål II

Hverdags-historiebrug – ny artikel af Andreas Rasch-Christensen

Hverdagslivets historiebrug er vigtig og markant, siger artiklen.


Andreas Rasch-Christensen – videnscenterleder ved VIA University College – er flittig skribent i danske dagblade.
HistorieWeb.dk bringer her hans seneste artikel fra Weekendavisen. Hele artiklen kan downloades ovenstående. Eller du kan bladre dig frem til originaludgaven i sektionen "Ideer" i Weekendavisens elektroniske udgave, nr. 2 – 9.-15. januar 2009.

Det er vores måde at bruge historie på i hverdagen, der er i centrum i artiklen. Amerikanske, tyske og danske forhold er på dagsordenen. Artiklen cirkler også om, hvordan vi prioriterer mellem hverdagslivets historiebrug, videnskabsfaget historie og undervisningsfaget.

Rasch-Christensens artikel om vores dagligdags brug af historie

Tiltrædelsesfore-læsning fra didaktik-professor Harry Haue

Grundskolerelevante gymnasiediskussioner fra den nyudnævnte professor.


Harry Haue er professor – og dr.phil – i historiefagets didaktik på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet. Han blev udnævnt den 1. juni 2008 – og holdt en tiltrædelsesforelæsning i efteråret. Den 31. september.

HistorieWeb.dk bringer her den fulde ordlyd af tiltrædelsesforelæsningen. Se ovenstående link, hvorfra forelæsningen kan downloades. Titlen er: "Kernestof, kompetencer og historiebevidsthed – en ny historieundervisning?"

Harry Haue er især ekspert i gymnasial historiedidaktik – og i øvrigt selv forhånværende gymnasielærer. Tiltrædelsesforelæsningen er da også en interessant, diskuterende forklaring til historiefagets udformning i gymnasiereformen fra 2005.

Er dén diskussion relevant for grundskolen? Ja, i høj grad. Der kan fra Harry Haues forelæsning trækkes direkte linier over til grundskolens diskussioner om kanon, kompetencemål og historiebevidsthed.

Tiltrædelsesforelæsningen om nyere gymnasial historiedidaktik

Skal nogen da eje faget – spørger Nanna Bøndergaard Butters

Ny og vægtig artikel i opposition til Anders Holm Thomsen


Nana Bøndergaard Butters er uddannet cand. mag. – i historie og kultur- og sprogmødestudier, dels fra Roskilde Universitetscenter, dels fra University of Wisconsin, USA.

Med førsteprioritet for HistorieWeb.dk har hun her skrevet et omfattende, sagligt og historiedidaktisk fagligt 'svar' til Anders Holm Thomsens debatbog "Hvem ejer skolefaget historie?". Der er imidlertid både substans og holdning i artiklen, som har undertitlen En fortale for fortolkningslæren, historiebevidsthedsbegrebet og interkulturel historieundervisning.

I øvrigt har Nanna Butters den 20. november 2008 i dagbladet Information skrevet en glimrende kronik under samme titel som artiklen her.
Download her artiklen “Skal nogen eje skolefaget historie?”

Historiefaget sat i perspektiv af Carsten Tage Nielsen

Hvilken forståelse af historie ligger hos regeringen, spørger artiklen.


HistorieWeb.dk bringer med svensk bistand denne letlæste og veldokumenterede artikel, hvor Ph.d i historie Cartsen Tage Nielsen går bagom den udvikling, historiefaget i skolen har taget i de seneste par år.
Han diskuterer, perspektiverer og problematiserer forståelsen af historiefaget, som den er meldt ud fra centralt hold, og som den skal gælde fra sommeren 2009.
Artiklens titel er "Historieundervisningen i den danske folkeskole i et uddannelseshistorisk perspektiv", og den er publiceret side 166-183 i nedenstående svenske antologi.

Carsten Tage Nielsen er ekstern lektor ved RUC, og artiklen findes i antologien "Kanon och kulturarv. Historia och Samtid i Danmark och Sverige" under redaktion af Lars-Eric Jönsson, Anna Walette & Jes Wienberg, på forlaget Makadam, 2008.
Bogen indgår i øvrigt i en særlig skriftserie, som hedder Centrum för Danmarksstudier. Tjek eventuelt selve skriftserien. Ved bestillinger kan du benytte dette link.
Artiklen “Historieundervisningen i den danske folkeskole…”