Cathrine & Sarah har elevernes livsverden og samtid i fokus

Cathrine Desirée Hansen & Sarah Kappel Herrik fra VIA i Aarhus nøjes ikke med at konstatere, at historieundervisningen i udskolingen øjensynlig er gået mere eller mindre kold.

De spørger eleverne, hvad god undervisning så er? Hvad skal der til? Og hvordan gør man det?

Cathrine og Sarahs problemformulering er:
Hvordan kan en større inddragelse af elevernes livsverden og oplevede samtid skabe engagement og motivation for aktiv deltagelse i undervisningen samt styrke elevernes historiebevidsthed?

Tjek Cathrine & Sarahs opgave her.