De herrer Jensen kobler projektorientering med historieundervisning

Rasmus Reimann Jensen (tv) & Jonas Burlund Jensen (th)
Rasmus Reimann Jensen (tv) & Jonas Burlund Jensen

Jonas Burlund Jensen & Rasmus Reimann Jensen fra Københavns Professions-højskole – KP – er klar over, at historiefaget i praksis har visse udfordringer. Derfor opstår tanken om at se nærmere på projekt-arbejdets potentialer.

 

Jonas & Rasmus griber blandt andet fat i de klassiske principper for projektarbejde, og undersøger mulighederne i en konkret 7. klasse.

Bacheloropgavens problemformulering er:
Hvorfor og hvordan kan projektorienteret undervisning på 7. klassetrin styrke elevernes historiske kompetencer, samt hvilke krav denne orientering stiller til historielæreren?

Jonas & Rasmus’ bacheloropgave.

Er historiefaget da overhovedet relevant i folkeskolen?

Katharina Telkamf Birch & Tobias Damhus Korsgaard er færdige fra KP – Københavns Professionshøjskole – med denne klassisk opbyggede bacheloropgave, som graver ned til fagets didaktiske rødder og spørger; hvorfor historie?

Katharina & Tobias stiller ikke kun tunge spørgsmål i jagten på et tydeligt formål med historiefaget. De giver også delvise svar. Blandt andet kommer historisk empati til at spille en central rolle.

Selve problemformuleringen hedder:
Hvad sker der når man i undervisningen, gennem forskellige læremidler, arbejder med historisk empati og inddragelse af elevernes livsverden?
Hvordan kan arbejdet med elevernes livsverden være med til at gøre faget tydeligt relevant, og hvilke problemstillinger kunne der være i dette?

Tobias og Katharinas bacheloropgave.

Historielæreren kommer ikke sovende til gode resultater via museumsbesøg

Mette Bendixen Viktor (tv) & Heidi Louise Svensson

Mette Bendixen Viktor & Heidi Louise Svensson springer ud i det, når de vil skabe anderledes og sansende oplevelser for eleverne. De vil æstetiske læreprocesser, fordi det måske er en god vej til elevernes historieforståelse.

Igen en fin bacheloropgave fra VIA University College.
Tjek for eksempel Mette & Heidis referenceliste. Kan et besøg i Den Gamle By i Aarhus løfte historieundervisningen, så den reelt bliver spændende og undersøgende – og i sidste ende stimulerende for elevernes historiebevidsthed?

Problemformuleringen er:
Hvilke potentialer kan der være i at inddrage et besøg i ‘Den Gamle By’, når historielæreren igennem æstetiske læringsprocesser vil forsøge at stimulere elevernes forståelse af menneskers liv og
livsvilkår gennem tiden?

Mette & Heidis BA her.

‘Dilemmaspil’ – hvad er det? Det fortæller Nikolaj Florang om i denne opgave fra KP

Kan vi sætte eleverne i historiske dilemmaer, så det bliver en motivationel faktor i undervisningen? Dét er, hvad Nikolaj Florang kredser om samtidig med, at han er kompetencebevidst.

 

Nikolaj Florang Olsen er nu færdig som lærer fra Københavns Professionshøjskole, KP. Læg mærke til, at han i bacheloropgaven også inddrager scenariebegrebet.

Problemformuleringen: Hvordan kan dilemmaspillet bidrage til elevernes motivation og historiske tænkning? Og kan arbejdet med scenariebaseret undervisning styrke elevernes 21. århundredes kompetencer?

Her er Nikolajs bacheloropgave.

Jesper Theis Andersen undersøger betydningen af flere fotos i historie

Det er nu ikke for billedernes egen skyld, at Jesper Theis Andersen kunne ønske flere fotos i undervisningen. Som det fremgår af problemformuleringen, er det et spørgsmål om den mulige sammenhæng mellem anvendelsen af fotos og elevernes deltagelse.

Jesper Theis Andersen fra UC Lillebælt har skrevet en dejlig bachelor, hvor han tydeligt er fokuseret hele vejen igennem. Nedenfor et link til opgaven.

Problemformuleringen i Jespers opgave er: Bidrager brug af fotos i historieundervisningen til større mundtlig deltagelse blandt eleverne i forhold til tekstbaseret undervisning?

Jespers historiebachelor.

Karoline Kjelman & Lise Pedersen skriver om den undersøgende tilgang til historieundervisningen

Men hvad vil det egentlig sige, at man kan have en undersøgende og problemorienteret tilgang til historieundervisningen? Det siger Karoline og Lise noget om samtidig med, de foretager en komparativ analyse af udvalgte læremidler med hensyn til fagsynet.

Begge er nu færdige som lærere fra Absalon UC i Roskilde. Og deres opgave er båret af en stribe interessante arbejdshypoteser, som systematisk gennemarbejdes.

Karoline & Lises problemformulering lyder i sin helhed:
Hvorledes er den undersøgende og problemorienterede tilgang repræsenteret i udvalgte læremidler i historie i folkeskolen, og i hvilken udstrækning kan denne tilgang have medindflydelse på lærernes organisering af undervisningen, aktiviteterne samt elevernes
læringsudbytte?

Tjek selve BA-opgaven her.

2019-sæsonens første & friske BA-bidrag – Anne Louise Bang fra Aarhus

Hvilken begyndelse! Bacheloropgaven handler om historie i forhold til elever med autisme-spektrumforstyrrelse, ASF. Måske for første gang i Danmark. I hvert fald for første gang på her på sitet.

Anne Louise Bang – nu lærer – fra VIA University College åbner 2019-ballet for nye bacheloropgaver i historie. Og det gør hun med dette særlige emne om elever med diagnosen ASF set i forhold museumsundervisning i historietimerne.

Anne Louises problemformulering hedder: Hvorvidt og hvordan kan museet som et udvidet læringsrum styrke elevernes historiebevidsthed på en specialskole for elever med autismespektrumforstyrrelse?

Bacheloropgaven kan du blive inspireret af her.

Årets historiebachelor 2018 er fundet – og vinderne er her!

Niels Therkildsen & Thomas Haislund Andersen

HistorieWeb.dk & Gyldendal ønsker årets prisvindere hjerte-lig tillykke! Blandt mange rigtigt gode bachelorprojekter trak denne opgave det længste strå. Skrevet af Niels Ther-kildsen og Thomas Haislund Andersen.

En opgave med et meget sjældent emne fik prisen i år. Niels og Thomas har analyseret, hvordan vores to-kulturelle elever i skolen egentlig oplever den mere eller mindre dansknationale historieundervisning? Og det overraskende svar er, om der overhovedet er et reelt problem?

Se mere om nuancerne i selve opgaven her på HistorieWeb.dk. Eller læs yderligere i Gyldendals pressemeddelelse fra prisoverrækkelsen den 27. september 2018: Prisuddeling på Gyldendal 27. september 2018

I øvrigt samme dag, som Folkeskolen.dk omtalte prisoverrækkelsen og prisvinderne.

Tillykke til vinderne! Og tillykke til Absalon, Campus Vordingborg.

 

Hvad har lærerens definitionsmagt og formidling af historisk viden med hinanden at gøre?

Det er dette felt, der er i fokus hos Magnus Gøtsche-Rasmussen, når han forfølger det spillerum og de muligheder, læreren har i den konkrete undervisning. Dybest set er det læreren selv, der ‘definerer’ tilgangen til undervisningen.

Med sin bachelor i historie bliver Magnus Gøtsche-Ramussen færdig som lærer fra Københavns Professionshøjskole i sommeren 2018. Han er overbevist om, at vi alle “…går rundt med forskellige måder at forstå, hvordan historien spiller ind på vores hverdag og bevidsthed – der er forskellige diskurser i spil – og deraf vil vi også have forskellige tilgange til en historieundervisning.”

Selve problemformuleringen hedder:
Hvordan kan læreren forvalte sin definitionsmagt , så historieundervisningen i den danske grundskole udvikler elevernes historiebevidsthed?

Magnus Gøtsche-Rasmussens BA-opgave

 

 

 

 

Hvad med de elever, som i historieundervisningen definerer sig selv som ‘fagligt svage’, spørger Steffen Madsen?

BA-opgaven fra VIA UC i Aarhus har titlen “Historieundervisning i udfordrende klasser” – situationen er, at vi her er på 9. klassetrin på en efterskole, som kører niveaudeling.
A- og B-niveau!

Da Steffen R Madsens ambitioner kommer frem i klassen siger en elev til ham, at det kan han godt droppe. De forstår det alligevel ikke. De er jo på B-niveau!

Det sætter bacheloropgavens problemformulering i et særligt lys:

Hvordan kan man styrke elevernes kildekritiske kompetencer med henblik på demokratisk dannelse på en måde, der særligt tilgodeser elever, der identificerer sig selv som fagligt svage?

Steffen Reinbach Madsens BA-opgave