Narrativ historie. BA af Sara Del Priore. Vordingborg.

En bacheloropgave til HistorieWeb.dk


Sara Del Priore er 4.årsstuderende ved Vordingborg Seminarium.

Hendes bachelorprojekt er en analyse af tv-serien Matador som eksempel på narrativ historiefortælling. Både en materielhistorisk-, en strukturhistorisk-, en begivenhedshistorisk og en mentalitetshistorisk dimension omtales i opgaven, som også rummer en kritisk vurdering af den narrative historieformidling som sådan.

BA-opgaven giver også et bud på rammerne for anvendelsen af det narrative element i historieundervisningen.

Opgaven blev positivt bedømt og bestået i januar måned 2008.

Saras BA-opgave

Historiebevidsthed & dannelse. BA af Jan Vennevold. Vordingborg.

Ny – og bestået – bacheloropgave i historie


Jan Vennevold, som er 4.årsstuderende ved Vordingborg Seminarium, skriver i sin bacheloropgave om historiebevidsthed og dannelse i et folkeskoleperspektiv.

Overordnet set handler projektet om historiebevidsthedens betydning for dannelsesaspektet i historieundervisningen, hvilket opgaven slutter med en direkte diskussion af. Undervejs foretager Jan Vennevold blandt andet en samfundsanalytisk perspektivering af dannelsessynet i skoleloven og af historiefagets formål.

Indførelsen af og den senere afskaffelse af historiebevidsthedsparadigmet får en selvstændig behandling.

BA-opgaven blev positivt bedømt og betsået i januar måned 2008.

Hent dokument