Karina Christensen skriver om multikulturelitet og historiebevidsthed

Om historiebevidsthed og identitet i en multurkulturel skole.


Karina Christensen er færdig med sin læreruddannelse i Silkeborg, VIA University College. I sin bacheloropgave diskuterer hun teori og virkelighed i forhold til flerkulturelle forventninger i skolen.

Opgavens problemformulering er:"Hvilke opgaver og udfordringer har skolen – og særligt historiefaget – i forhold til at opfylde folkeskolens målsætning om, at styrke elevernes identitet og historiske bevidsthed uanset elevens kulturelle baggrund?"

Du har mulighed for at give opgaven en kommentar her:

Karina Christensens BA-opgave i historie [gml. ordning]

Louise Schäffer er blevet bachelor på en opgave om interkulturelle kompetencer

Kan historieundervisningen bidrage til udviklingen af interkulturelle kompetencer?


Med denne bacheloropgave på HistorieWeb.dk bevæger vi os ind på sjældent betrådte stier i historieundervisningen; elevernes interkulturelle kompetencer. Louise Schäffer er netop blevet bachelor fra Læreruddannelsen Zahle, University College Capital, UCC, med denne opgave, som har titlen Kaos i nationalstaten.

Louise Schäffers problemformulering i opgaven er:"Hvorfor er det væsentligt, at eleverne udvikler interkulturelle kompetencer? Og hvordan kan historielæreren planlægge og gennemføre en undervisning, der i særlig grad støtter op om og befordrer elevernes udvikling af interkulturelle kompetencer?"

Giv eventuelt opgaven en kommentar:

Louise Schäffers “Kaos i nationalstaten”.

Julie Toftgaard er BA nu – og skriver her om identitet og historisk bevidsthed

Er identitetsdannelse også et anliggende for historieundervisningen?


Endnu et bidrag til HistorieWeb.dks årlige bachelorkonkurrence, nemlig Julie Toftgaard Jensens opgave "Identitet og historisk bevidsthed".

BA-opgaven er fra sommereksamen 2011, og som undertitlen siger, indeholder opgaven en analyse af unges identitetsdannelse i og uden for undervisningen, herunder en diskussion af historiefagets identitetsstyrkende aspekter. Også empiri fra praktikken spiller en væsentlig rolle i opgaven.

Julie Toftgaard Jensen er lærerbachelor fra Læreruddannelsen Zahle, University College Capital, UCC.
Giv eventuelt opgaven en kommentar neden for.

Julie Toftgaard Jensens bacheloropgave.

Christine Meldgaard er bachelor i den historiske fortælling

Ny bachelor om et populært og relevant emne


HistorieWeb.dk giver her Christine Kvist Meldgaards historiebacheloropgave videre. Den handler om den historiske fortælling; grundlæggende begejstring, men alligevel forsøger Christine Kvist Meldgaaard at holde tunge lige i munden.

Problemformuleringen hedder: Hvilke fordele og ulemper er der ved at anvende fortællingen i folkeskolens historieundervisning med henblik på at udvikle elevernes historiebevidsthed?

Christine er fra Læreruddannelsen Hjørring, som er en del af University College Nordjylland, UCN.

Giv opgaven en kommentar neden for.
Christine Kvist Meldgaards Bacheloropgave

Charlotte Madsen har på BA-niveau fordybet sig i den historiske fortælling

Bacheloropgave fra Læreruddannelsen Zahle.


HistorieWeb.dk bringer her en ny Bacheloropgave i historie. Denne gang fra Læreruddannelsen Zahle, og det er 4.årsstuderende Charlotte Madsen, der er forfatteren.

Charlotte Madsen har teoretisk og praktisk kastet sig over den historiske fortælling som emne.
Problemformuleringen hedder: "Hvordan kan man styrke historiebevidstheden og samtidig motivere en 6. klasse til historiefaget gennem den historiske fortælling? Hvad er den historiske fortælling? Hvordan lever den op til Fælles mål og formål for faget historie?"

Giv eventuelt opgaven en kommentar:
Charlotte Madsens BA-opgave

Marian Jensen skriver bacheloropgave om dansk kultur & historie

Her går vi tæt på kravet om at 'gøre eleverne fortrolige' med historien.


Marian Jensen er studerende ved Læreruddannelsen Hjørring, som er en del af University College Nordjylland, UCN.

Med bacheloropgaven fra foråret 2011 undersøger Marian Jensen forventningen om, at eleverne bliver fortrolige med dansk kultur og historie. Det sker under den enkle problemformulering: "Hvordan kan jeg gennem historieundervisningen gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie?"

Giv eventuelt opgaven en kommentar:

Bacheloropgaven “Dansk kultur & historie”

Malte Brøndum fra Aalborg om demokratisk dannelse og historieundervisning

Også Læreruddannelsen Aalborg, University College Nordjylland, er nu på banen med bacheloropgaver.


Begrebet om demokratisk dannelse er relevant og interessant for mange BAstuderende. HistorieWeb.dk bringer med glæde 4.årsstuderende Malte Brøndums opgave af samme navn.

Lad Malte Brøndums opgave inspirere dig, hvis du selv skal igang med samme emne. Eller lad dig inspirere i al almindelighed.
Opgavens problemformulering er: Hvad vil det sige at være demokratisk dannet, og hvordan kan man i historieundervisningen være med til at udvikle elevernes demokratiske dannelse? Hvorfor er det vigtigt, at skolen er med til at udvikle elevernes demokratiske dannelse?

Bacheloropgaven indgår automatisk i den årlige konkurrence om at blive HistorieWebbens Årsbachelor. Giv eventuelt opgaven en kommentar herunder:

Bacheloropgaven “Demokratisk dannelse”

Hjertelig tillykke til Rasmus Bergstedt! Vinder af årets bachelorpris i historie 2010

For 2. gang har HistorieWeb.dk og Gyldendal uddelt prisen: Årets Historiebachelor – for lærerstuderende.


I år gik bachelorprisen til lærer Rasmus Hedegaard Bergstedt!

Rasmus underviser til daglig i Herning og har netop i år afsluttet sin lærereksamen på VIA University College, Silkeborg – det tidligere Silkeborg Seminarium.
Blandt årets offentliggjorte bacheloropgaver i historie har HistorieWeb.dk og Gyldendal peget på Rasmus' opgave som den bedste blandt flere kandidater med stor tyngde.

Opgaven har titlen "Den nationale historiekanon og den globale udfordring", og den fremstår som et kritisk-konstruktivt bidrag i debatten om den obligatoriske kanon i undervisningen. Opgaven forbinder på fornem vis teori og praksis.

Prisoverrækkelsen fandt sted på Gyldendal den 12. oktober 2010 – og med æren følger en præmie i form af et gavebrev på 5.000,- kroner.

Der er mulighed for kommentarer neden for.
Årets vinderopgave
Pressemeddelelsen om årets bedste historiebachelor

Besættelsens kvinder er omdrejningspunktet for MARIA DAHL i hendes BA

Fortidens kvinder i relation til nutidens unge?


HistorieWeb.dk bringer det sidste bidrag i dette års bachelorkonkurrence – nemlig Maria Dahls bacheloropgave fra i år: Krigens Kvinder.
Maria Dahl har taget sin lærereksamen ved Læreruddannelsen Zahle.

Opgqavens problemformulering er: Hvordan skildres og erindres 2. verdenskrig af de danske kvinder, og hvad kan eleverne bruge denne viden til set ud fra et dannelsesmæssigt perspektiv?

Giv eventuelt opgaven en kommentar:
Maria Dahls historiebachelor som wordfil

Christina Hansen skriver tankevækkende om historiefagets udfordringer

Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus, VIA Univerity College.


Igen en 2010-historiebachelor: Christina Hansen har taget sin historiebachelor i Århus med opgaven "Nye udfordringer for historiefaget i folkeskolen."

Bacheloropgaven har følgende problemformulering: Hvilke udfordringer ligger der i at forene historiefagets formålsparagraf, med en afgangsprøveorienteret undervisning?
– Herunder vil jeg undersøge hvilken indvirkning evaluering og testning har i historiefaget i folkeskolen.

En solid og nuanceret analyse. Giv eventuelt opgaven en kommentar neden for.

Download bacheloropgaven her